Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony w południowej części środkowej Europy, w Europie Południowej, Afryce Północnej, na Kaukazie, w Azji Mniejszej i Syrii, docierający na wschód do Uralu Południowego i północnego Iranu. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, wykazywanym dotychczas tylko ogólnikowo bez podania stanowisk. Wzmianki o występowaniu na Śląsku i w Beskidach opierały się na danych odnoszących się do stanowisk leżących poza naszą granicą. O zaliczeniu omawianego gatunku do fauny krajowej zadecydował fakt znajdowania się w zbiorze Ż. Zawadzkiego dwu okazów zaetykietowanych «Udrycze, 3 VII 1912 i 26 VI 1913». Współczesne zasiedlenie przez tego chrząszcza naszego kraju wymaga jednak dalszych poszukiwań w terenie. Zasiedla pobrzeża lasów i polan śródleśnych, zarośla, pobocza dróg i inne zbiorowiska roślinne, występując wszędzie tam, gdzie rośnie śliwa tarnina — Prunus spinosa L., w której pniach i gałęziach żeruje larwa i następuje przepoczwarczenie. Postacie dojrzałe ukazują się w końcu maja i poławia się je do sierpnia na kwiatach takich bylin, jak krwawniki — Achillea L., osty — Carduus L., chabry — Centaurea L. i driakwie — Scabiosa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Roztocze Udrycze koło Zamościa Zawadzki Ż.*
KFP 15 Polska Hildt 1917
KFP 15 «Śląsk» Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919
KFP 15 «Beskidy» Heyrovský 1930
KFP 15 «Kieleckie» Hildt 1917
KFP 15 «dolina Nysy Kłodzkiej» Pax 1921