Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony w południowej części środkowej Europy, w Europie Południowej, Afryce Północnej, na Kaukazie, w Azji Mniejszej i Syrii, docierający na wschód do Uralu Południowego i północnego Iranu. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, wykazywanym dotychczas tylko ogólnikowo bez podania stanowisk. Wzmianki o występowaniu na Śląsku i w Beskidach opierały się na danych odnoszących się do stanowisk leżących poza naszą granicą. O zaliczeniu omawianego gatunku do fauny krajowej zadecydował fakt znajdowania się w zbiorze Ż. Zawadzkiego dwu okazów zaetykietowanych «Udrycze, 3 VII 1912 i 26 VI 1913». Współczesne zasiedlenie przez tego chrząszcza naszego kraju wymaga jednak dalszych poszukiwań w terenie. Zasiedla pobrzeża lasów i polan śródleśnych, zarośla, pobocza dróg i inne zbiorowiska roślinne, występując wszędzie tam, gdzie rośnie śliwa tarnina — Prunus spinosa L., w której pniach i gałęziach żeruje larwa i następuje przepoczwarczenie. Postacie dojrzałe ukazują się w końcu maja i poławia się je do sierpnia na kwiatach takich bylin, jak krwawniki — Achillea L., osty — Carduus L., chabry — Centaurea L. i driakwie — Scabiosa L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 15 Roztocze Udrycze koło Zamościa Zawadzki Ż.*
KFP 15 Polska Hildt 1917
KFP 15 «Śląsk» Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919
KFP 15 «Beskidy» Heyrovský 1930
KFP 15 «Kieleckie» Hildt 1917
KFP 15 «dolina Nysy Kłodzkiej» Pax 1921