Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coccinella undecimpunctata Linnaeus, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek zasiedlający głównie tereny nadmorskie w Afryce Północnej i Europie, docierający na północ do Islandii i skrajnych prowincji Fennoskandii, notowany również z Azji i Ameryki Północnej. Wewnątrz lądu spotykany przeważnie na słonawiskach, dlatego też przez niektórych autorów uważany za gatunek halofilny, aczkolwiek niekiedy wykazywano go ze stanowisk nie wykazujących obecności soli. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany, notowany tylko z sześciu krain. Znajdowany najczęściej na niskiej roślinności i na trawach porastających wydmy nadmorskie, pobrzeża rzek, zbocza dolin i skarp grobli. Spotykany również wśród szczątków roślinnych naniesionych przez wody powodziowe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Bielawski 1959, Horion 1961, Kaczmarek S. 1973b, Kaczmarek S. 1973c, Cykowski 1979); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Kessler 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Obarski 1960b, Obarski 1961b, Pruszyński i Lipa 1971); Nizina Mazowiecka (Obarski 1960b, Obarski 1961b, Czechowska i Bielawski 1981); Górny Śląsk: nadleśnictwo Alwernia (Chłodny 1977b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Wola Justowska (Stebnicka 1972); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1905b, Gerhardt 1910), Kowary (Gerhardt 1905d); «Pomorze» (Lengerken 1929); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Zacliodnie» (Lengerken 1929); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)