Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Corymbia reyi (Heyden, 1889)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek europejski o niedostatecznie jeszcze poznanym rozsiedleniu, gdyż często mylony z C. dubia (Scop.). Na podstawie dotychczasowych danych można jednakże określić zasięg tego gatunku jako borealno-górski. Zasiedla zwarcie obszar Fennoskandii, Karelii i północno-wschodniej Europy oraz leśne obszary górzyste od Pirenejów i Alp Południowych po Sudety i Karpaty. Niższe postacie rozwojowe oraz bionomia tego gatunku są poznane niedostatecznie. Z uwagi na bliskie pokrewieństwo z C. dubia ma prawdopodobnie podobny cykl rozwojowy. Chrząszcze ukazują się w czerwcu i spotykane są do sierpnia, głównie na łąkach leśnych i górskich. Odwiedzają kwiaty i często można je spotkać na kwiatostanach baldaszkowatych — Umbelliferae w towarzystwie C. dubia (Scop.) i C. sanguinolenta (L.) Larwy odbywają rozwój w martwym drewnie drzew iglastych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Burakowski B. i E. Nowakowski. 1981b. Longicorns (Coleoptera, Cerambycidae) of Warsaw and Mazovia. Memorab. Zool., Warszawa, 34, str. 199-219. – F.

Folwaczny Br. 1959b. Meldungen aus Ostpreussen und Schlesien. Ent. Bl., Krefeld, 54, str. 185-186. – F.

Gutowski J. M. 1985. Rozsiedlenie kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) na tle siedliskowych typów lasu w Puszczy Białowieskiej. Parki Nar. Rez. Przyr., Białowieża, 6, str. 77-94, 4 rys. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1974. Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. Band XII: Cerambycidae – Bockkäfer. Überlingen-Bodensee, XVI + 228 str., 52 mapy. – F.

Jansson A. 1936. Bemerkungen eines schwedischen Koleopterologen zu dem Buche Horion's «Nachtrag zu Reitter, Fauna Germanica». Ent. Bl., Krefeld, 32, str. 211-220, 2 rys. – F.

Karpiński J. J. 1948b. Nowe dla polskiej fauny gatunki owadów oraz nowe w Polsce stanowiska rzadkich gatunków z terenu Białowieskiego Parku Narodowego i puszczy Białowieskiej. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 5, str. 309-315. – F.

Karpiński J. J. 1949c. Kózki (Cerambycidae) Puszczy Białowieskiej. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn., Warszawa, 55, str. 1-33. – F.

Karpiński J. J. 1949d. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskicj. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn., Warszawa, 56, str. 1-212, 1 rys., 28 fot., 2 pl. – F.

Kinel J. 1932. Leptura inexspectata Janns. & Sjöb. na ziemiach polskich oraz pozycja systematyczna tej formy. Pol. Pismo Ent., Lwów, 10, str. 189-196, 2 rys. – F.

Nunberg M. 1976c. Nowe dla północno-wschodniej Polski gatunki i odmiany chrząszczy (Coleoptera). Pol. Pismo Ent., Wrocław, 46, str. 721–727. – F.

Nunberg M. 1978. Notatki koleopterologiczne z.południowej i północno-wschodniej Polski. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 48, str. 35–40, l rys. – F.

Nunberg M. 1978b. Notatki koleopterologiczne z północno-wschodniej Polski. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 48, str. 429–436, 9 rys. – F.

Plavilščikov N. N. 1936. Žuki-drovoseki (č. I). W: «Fauna SSSR», nasekomye žestkokrylye, t. XXI. Moskva-Leningrad, XI + 612 str., 247 rys. – F, S: 15.

Plewka T. 1981. Niektóre interesujące gatunki owadów fauny Kampinoskiego Parku Narodowego. W oprac. zbior. «Entomologia a gospodarka narodowa», Warszawa, str. 91–93. – F.

Schmidt G. 1937. Ergänzungen und Berichtigungen zu: A. Horion, Nachtrag zu Fauna Germanica Käfer. Ent. Bl., Krefeld, 33, str. 194–200, 262–267. – F.

Schmidt G. 1938. Studien zur Systematik, Variabilität und Faunistik einiger paläarktischer Cerambyciden. Ent. Bl., Krefeld, 34, str. 3–14, 10 rys. – F.

Starzyk J. R. 1976b. Zgrupowania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) na tle siedliskowych typów lasu w Puszczy Niepołomickiej. Acta Agr. Silv. S. S., Kraków, 16, str. 131–152, 3 rys. – F.

Starzyk J. R. 1977. Wpływ nasłonecznienia drzewostanu na występowanie kózkowatych (Col., Cerambycidae) w Puszczy Niepołomickiej. Sylwan, Warszawa, 121, 6, str. 41–49. – F.

Starzyk J. R. 1977b. Wpływ wieku drzewostanu na skład gatunkowy i liczebność występowania kózkowatych. (Col., Cerambycidae) w Puszczy Niepołomickiej. Acta Agr. Silv. S. S., Kraków, 17, str. 117–135. – F.

Starzyk J. R. 1979. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Puszczy Niepołomickiej. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 49, str. 197–210, 1 rys. – F.

Starzyk J. R. 1979b. Rośliny żywicielskie, materiał lęgowy i powiązania troficzne kózkowatych (Col., Cerambycidae) w Puszczy Niepołomickiej. Acta Agr. Silv. S. S., Kraków, 18, str. 139–160. – F.

Starzyk J. R. 1979c. Cerambycidae communities (Col., Cerambycidae) occurring in various phytosociological forest types of Niepołomice Forest near Kraków. Z. Angew. Ent., Hamburg und Berlin, 88, str. 44–55, 3 rys. – F.

Starzyk J. R. 1981. Rośliny pokarmowe i powiązania troficzne imagines kózkowatych (Col., Cerambycidae) w Puszczy Niepołomickiej. Acta Agr. Silv. S. S., Kraków, 20, str. 71-84, 1 wklejka nlb. – F.

Śliwiński Z. i M. Lessaer. 1970. Materiały do poznania kózek Polski (Coleoptera, Cerambycidae) ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadów Zachodnich. Roczn. Muz. Górnośląsk., Przyroda, Bytom, 5, str. 77–127, 8 fot. – F.