Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corymbia reyi (Heyden, 1889)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek europejski o niedostatecznie jeszcze poznanym rozsiedleniu, gdyż często mylony z C. dubia (Scop.). Na podstawie dotychczasowych danych można jednakże określić zasięg tego gatunku jako borealno-górski. Zasiedla zwarcie obszar Fennoskandii, Karelii i północno-wschodniej Europy oraz leśne obszary górzyste od Pirenejów i Alp Południowych po Sudety i Karpaty. Niższe postacie rozwojowe oraz bionomia tego gatunku są poznane niedostatecznie. Z uwagi na bliskie pokrewieństwo z C. dubia ma prawdopodobnie podobny cykl rozwojowy. Chrząszcze ukazują się w czerwcu i spotykane są do sierpnia, głównie na łąkach leśnych i górskich. Odwiedzają kwiaty i często można je spotkać na kwiatostanach baldaszkowatych — Umbelliferae w towarzystwie C. dubia (Scop.) i C. sanguinolenta (L.) Larwy odbywają rozwój w martwym drewnie drzew iglastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Folwaczny 1959b, Horion 1974, Nunberg 1976c, Nunberg 1978, Nunberg 1978b); Nizina Mazowiecka: Kampinoski Park Narodowy — Łąki Strzeleckie (Burakowski i Nowakowski 1981b, Plewka 1981); Puszcza Białowieska (Karpiński 1948b, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985), Leśna, Podcerkiew, Czerlonka, Gródek (Śliwiński Z.*); Roztocze: Kornie woj. Zamość (Kinel 1932); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970, Horion 1974); Tatry: Roztoka (Kinel 1932, Plavilstshikov 1936, Schmidt G. 1938), Dolina Kościeliska (Śliwiński i Lessaer 1970); Polska (Karpiński 1948b); Polska Północna (Jansson 1936); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Schmidt G. 1937, Horion 1951)