Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corymbia reyi (Heyden, 1889)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek europejski o niedostatecznie jeszcze poznanym rozsiedleniu, gdyż często mylony z C. dubia (Scop.). Na podstawie dotychczasowych danych można jednakże określić zasięg tego gatunku jako borealno-górski. Zasiedla zwarcie obszar Fennoskandii, Karelii i północno-wschodniej Europy oraz leśne obszary górzyste od Pirenejów i Alp Południowych po Sudety i Karpaty. Niższe postacie rozwojowe oraz bionomia tego gatunku są poznane niedostatecznie. Z uwagi na bliskie pokrewieństwo z C. dubia ma prawdopodobnie podobny cykl rozwojowy. Chrząszcze ukazują się w czerwcu i spotykane są do sierpnia, głównie na łąkach leśnych i górskich. Odwiedzają kwiaty i często można je spotkać na kwiatostanach baldaszkowatych — Umbelliferae w towarzystwie C. dubia (Scop.) i C. sanguinolenta (L.) Larwy odbywają rozwój w martwym drewnie drzew iglastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Pojezierze Mazurskie Folwaczny 1959b, Horion 1974, Nunberg 1976c, Nunberg 1978, Nunberg 1978b
KFP 15 Nizina Mazowiecka Kampinoski Park Narodowy — Łąki Strzeleckie Burakowski i Nowakowski 1981b, Plewka 1981
KFP 15 Puszcza Białowieska Karpiński 1948b, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985
KFP 15 Puszcza Białowieska Leśna, Podcerkiew, Czerlonka, Gródek Śliwiński Z.*
KFP 15 Roztocze Kornie woj. Zamość Kinel 1932
KFP 15 Nizina Sandomierska Puszcza Niepołomicka Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981
KFP 15 Bieszczady Śliwiński i Lessaer 1970, Horion 1974
KFP 15 Tatry Roztoka Kinel 1932, Plavilstshikov 1936, Schmidt G. 1938
KFP 15 Tatry Dolina Kościeliska Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Polska Karpiński 1948b
KFP 15 Polska Północna Jansson 1936
KFP 15 «Prusy» Horion 1951
KFP 15 «Śląsk» Schmidt G. 1937, Horion 1951