Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corymbia rubra (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozpowszechniony w całej Europie i Syberii Zachodniej prócz skrajnych obszarów północnych, docierający do Bajkału, nadto notowany z Afryki Północnej oraz jako importowany do Ameryki Północnej. Zasiedla drzewostany iglaste i mieszane, zarówno na niżu, jak i w górach, gdzie dociera do górnej granicy lasu. Rójka odbywa się w czasie pięknej pogody w czerwcu i chrząszcze spotyka się do września; największe nasilenie pojawu przypada na lipiec i sierpień. W tym okresie chrząszcze występują na kwiatach baldaszkowatych — Umbelliferae, krwawników — Achillea L., dzikich bzów oraz, głównie samice, na pniakach i grubej leżaninie. Rozwój odbywa się w martwym drewnie sosen i świerków rzadziej jodeł i modrzewi. Omawiany gatunek nie jest szkodnikiem, spełnia raczej pożyteczną rolę w gospodarce leśnej oraz w przyrodzie, przyczyniając się do szybszego rozkładu pieńków i przegrzybiałej leżaniny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
W Polsce jest najpospolitszym chrząszczem omawianego rodzaju, występującym od Bałtyku aż po Tatry. Nie jest jeszcze znany z Podlasia, Sudetów i Kotliny Nowotarskiej, z pozostałych krain wykazywany przez licznych autorów, z niektórych obszarów wielokrotnie.
«Śląsk» — terra typica! dla L. rubra ab. maculiceps Gerh.