Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corymbia scutellata (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy oraz Danię i południową Szwecję, wykazywany także z Kaukazu, Azji Mniejszej, Armenii i północnego Iranu. W środkowej Europie występuje głównie w pierwotnych lasach liściastych, zwłaszcza na obszarach górzystych, na niżu poławiany rzadko na rozproszonych stanowiskach. W Polsce znany głównie z południowej części kraju. Cykl rozwojowy tego gatunku trwa kilka lat. Larwy żerują w martwym, suchym, twardym drewnie jeszcze żyjących drzew, w suchych grubych pniach i gałęziach leżących na ziemi. Jako drzewa żywicielskie larw piśmiennictwo podaje: buk — Fagus L., dęby — Quercus L., grab — Carpinus L., olsze — Alnus Mill., wiązy — Ulmus L. oraz leszczynę — Corylus avellana L. Chrząszcze odbywają loty w czerwcu-lipcu, w cieple i słoneczne dni, odwiedzając kwiatostany baldaszkowatych (Umbelliferae), dzikich bzów — Sambucus L. oraz wiązówki błotnej — Filipendula ulmaria (L.) Maxim., samice spotykano poza tym także na pniach i gałęziach drzew lęgowych oraz na pieńkach i drewnie ułożonym w sągi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Habelmann 1854, Labler 1920, Kleine 1940, Capecki 1969
KFP 15 Pojezierze Mazurskie Olsztyn Lentz 1879
KFP 15 Pojezierze Mazurskie nad jeziorem Drwęckim koło Ostródy Górny 1979
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Trzebiel woj. Zielona Góra Reineck 1919
KFP 15 Puszcza Białowieska Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985
KFP 15 Górny Śląsk Kelch 1846, Rendschmidt 1846b, Zebe G. 1853, Bach 1856, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Nowotny 1922d, Scholz E. 1924, Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1931
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Jaworznik koło Żarek Hildt 1917
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty woj. Częstochowa Capecki 1969
KFP 15 Wyżyna Małopolska rezerwat Świnia Góra koło Suchedniowa Nowakowski E.*
KFP 15 Góry Świętokrzyskie Świętokrzyski Park Narodowy Nowakowski E.* i Śliwiński Z.*
KFP 15 Wyżyna Lubelska Horodło koło Hrubieszowa Hildt 1917
KFP 15 Nizina Sandomierska Puszcza Niepołomicka Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981
KFP 15 Sudety Zachodnie Karkonosze Gerhardt 1904, Gerhardt 1910
KFP 15 Sudety Wschodnie Kletno koło Stronia Śląskiego Tarnawski D.*
KFP 15 Beskid Zachodni Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Król i Skrzypczyńska 1974, Skrzypczyńska i Król 1974
KFP 15 Beskid Wschodni Turnica koło Przemyśla Trella 1925, Trella 1938, Trella 1939b
KFP 15 Beskid Wschodni Wojtkowa woj. Krosno Capecki 1969
KFP 15 Beskid Wschodni Tylawa woj. Krosno Gruszka A.*
KFP 15 Beskid Wschodni Bircza Śliwiński Z.*
KFP 15 Bieszczady Śliwiński 1961, Skalski 1967, Capecki 1969, Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Bieszczady Maniów i Mików koło Komańczy, Zatwarnica Gutowski J.M.*
KFP 15 Bieszczady Suche Rzeki i Wołosate koło Lutowisk Tarnawski D.*
KFP 15 Bieszczady Moczarne, góra Smerek Śliwiński Z.*
KFP 15 Pieniny koło Sokolej Perci, Polana Kosarzyska Strojny 1968
KFP 15 «Pomorze» Horion 1951, Horion 1974
KFP 15 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1856, Lentz 1857, Horion 1951
KFP 15 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 15 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1974
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1913
KFP 15 «Beskidy» Gerhardt 1899, Gerhardt 1910
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 15 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858