Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący środkową i północną część Europy, Syberię, północną Mongolię, Mandżurię, Sachalin, Kamczatkę i Wyspy Kurylskie. W Europie wykazuje borealno-górski typ rozsiedlenia, z niżu jest notowany sporadycznie z nielicznych stanowisk. W Fennoskandii dociera do skrajnych lesistych obszarów w północnych prowincjach, w środkowej Europie zwarcie występuje we wszystkich górach, docierając do górnej granicy lasu. W Polsce L. virens (L.) ma rozerwany zasięg występowania — jest notowany głównie z południowej części kraju oraz z kilku stanowisk na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i w Puszczy Białowieskiej. Gatunek związany ekologicznie z drzewami iglastymi — rozwój larwalny odbywa w martwym drewnie świerków, sosen i jodeł. Postacie dojrzałe ukazują się od połowy czerwca i odbywają loty do sierpnia. Spotykano je na kwiatostanach baldaszkowatych (Umbelliferae), jak okrzyn szerokolistny — Laserpitium latifolium L., na kwiatach roślin należących do złożonych — Compositae, dzikich bzach — Sambucus L. i ciemiężycach — Veratrum L. Samica składa jaja w szpary kory powalonych drzew. Larwy początkowo żerują w korze i pod korą, później drążą podłużne chodniki w drewnie. Przepoczwarczenie następuje w maju po drugim lub trzecim przezimowaniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krotoszyn i okolice (Schumann 1906, Szulczewski 1922), Puszczykowo koło Poznania (Bałazy i in. 1974), Wielkopolski Park Narodowy (Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b); Puszcza Białowieska (Tenenbaum 1923, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Jänsch 1840c, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Sudety Zachodnie: Świeradów (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Karkonosze (Heyrovský 1930); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1856), Góry Kłodzkie (Horion 1974); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1871, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Stobiecki 1939, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Stobiecki 1939); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864), Braniów i Chwaniów koło Wojtkowej (Trella 1925), góra Turnica koło Przemyśla (Trella 1938); Bieszczady (Trella 1925, Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970), Cisna (Śliwiński Z.*); Pieniny (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1870, Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919, Tenenbaum 1931, Strojny 1968); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Hildt 1917, Kinel 1919, Tenenbaum 1925, Heyrovský 1930, Stobiecki 1939, Wojtusiak 1955, Szymczakowski 1962b, Fudakowski 1966, Starzyk J.R. 1971b, Starzyk J.R. 1971c, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1975), Bystre, Hala Tomanowa, Dolina Kościeliska (Śliwiński Z.*); Polska (Heyrovský 1930); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1856, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Reitter 1870, Kuhnt 1912, Pax 1921, Sembrat 1948, Horion 1951, Horion 1974); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913); «Beskidy» (Kelch 1846, Heyrovský 1930); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)