Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Judolia (Pachytodes) cerambyciformis (Schrank, 1781)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek rozsiedlony od Wysp Brytyjskich, Danii i wschodnich krajów nadbałtyckich aż po środkową i południowo-wschodnią Europę oraz Azję Mniejszą, Kaukaz i Zakaukazie. W Polsce znany głównie z południowej części kraju oraz z nielicznych stanowisk w krainach północnych. Charakteryzuje się dużą zmiennością rysunku na pokrywach — opisanych zostało 40 odmian. Występuje w lasach liściastych i mieszanych oraz w krzaczastych zaroślach. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i czerwcu, przeżywają do lipca, w wyższych położeniach górskich występują jeszcze w sierpniu. Spotyka się je głównie na kwiatach krzewów i roślin zielnych, głównie baldaszkowatych — Umbelliferae, np. na wiązówce błotnej — Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Samice składają jaja w martwe lub obumierające, uszkodzone korzenie drzew liściastych i iglastych. Według własnych obserwacji są zwykle opadane cienkie korzenie o średnicy 1-3 cm, znajdujące się płytko w glebie lub częściowo wystające nad powierzchnią ziemi (B. Burakowski*). Najlepsze warunki rozwoju larwy mają w korzeniach wykrotów świerków i jodeł w okolicach górskich, gdyż wilgotna gleba otaczająca korzenie wykrotów, pokryta niekiedy płatami mchów, umożliwia rozkład korzenia wskutek działalności grzybów. Larwa drąży w korzeniu długi chodnik, zapełniając go drobnymi trocinkami tak, że niekiedy cały cienki korzeń jest przerobiony na mączkę, larwa przechodzi wtedy na inny. Starsze larwy na jesieni lub wiosną opuszczają korzenie i przemieszczają się do powierzchniowej warstwy gleby, gdzie w suchych miejscach sporządzają komorę, w której przepoczwarczają się w drugiej połowie maja lub w pierwszej połowie czerwca. To samo siedlisko jest zamieszkiwane przez drapieżne larwy sprężyka Anostirus castaneus (L.), napadające na larwy i poczwarki omawianego gatunku kózki (Burakowski 1971).
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Elbląg Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Helm 1880
KFP 15 Pojezierze Pomorskie okolice Kartuz Lentz 1879, Brischke 1892
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Słubice Neresheimer i Wagner H. 1920, Schmidt G. 1952, Horion 1974
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Polanica koło Sławy Śliwiński Z.*
KFP 15 Puszcza Białowieska Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Gutowski 1985
KFP 15 Dolny Śląsk Dunino koło Legnicy Burakowski B.*
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Hildt 1917, Stobiecki 1939
KFP 15 Wyżyna Małopolska rezerwat Wykus i Świnia Góra koło Suchedniowa Nowakowski E.*
KFP 15 Góry Świętokrzyskie Świętokrzyski Park Narodowy Szujecki 1958b, Nowakowski E.*, Śliwiński Z.*
KFP 15 Roztocze Zwierzyniec Śliwiński Z.*
KFP 15 Nizina Sandomierska Puszcza Niepołomicka Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981
KFP 15 Sudety Zachodnie Koltze 1873, Scholz R. 1902, Kolbe W. 1927, Heyrovský 1930
KFP 15 Sudety Zachodnie Maciejowice koło Jeleniej Góry, Duszniki-Zdrój Śliwiński Z.*
KFP 15 Sudety Wschodnie Lądek-Zdrój Śliwiński Z.*
KFP 15 Sudety Wschodnie Kletno koło Stronia Śląskiego Tarnawski D.*
KFP 15 Beskid Zachodni Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Stobiecki 1939, Hildt 1917, Mazur E. 1923, Pawłowski J. 1967, Capecki 1976
KFP 15 Beskid Zachodni Rytro Śliwiński Z.*
KFP 15 Kotlina Nowotarska Zakopane Łomnicki M.A. 1886, Stobiecki 1939
KFP 15 Beskid Wschodni Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864, Jabłoński 1869, Trella 1925, Trella 1936
KFP 15 Beskid Wschodni Węgierka koło Jarosławia Śliwiński Z.*
KFP 15 Bieszczady Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Bieszczady Komańcza Burakowski 1971
KFP 15 Bieszczady kilkanaście stanowisk Gutowski J.M.*, Śliwiński Z.*, Tarnawski D.*
KFP 15 Tatry Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Nowicki M. 1873, Hildt 1917, Kinel 1919, Heyrovský 1930, Starzyk J.R. 1971b, Starzyk J.R. 1971c, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1975
KFP 15 Tatry Dolina Kościeliska Śliwiński Z.*
KFP 15 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923
KFP 15 «Prusy» Lentz 1853, Schilsky 1888, Schilsky 1909
KFP 15 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling 1829b, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1974
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873
KFP 15 «Beskidy» Reitter 1912, Winkler A. 1929b, Heyrovský 1930
KFP 15 «Zachodnia Małopolska» Mazur E. 1923
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884

Uwagi:
«Beskidy»: — terra typica! dla Leptura cerambyciformis a. beskidica Reitt. i a. humerifera Reitt.