Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coccinella polonica Hampe, 1850
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek zsynonimizowany przez Crotch'a 1874b z Cycloneda sanguinea (L.); synonimikę tę powtórzył Korschefsky (1932) w ogólnoświatowym katalogu biedronek i do dziś jest ona powtarzana. Coccinella polonica Hampe, opisana na podstawie dwu okazów ze zbioru Zieglera, zebranych z Galicji, nie może być jednak, ze względu na rozmieszczenie, synonimem Cycloneda sanguinea (L.), która występuje jedynie w Ameryce. Stanowisko systematyczne C. polonica Hampe wymaga więc wyjaśnienia, czego dokonać można rewidując materiał typowy.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Galicja» (Hampe 1850)

Uwagi:
«Galicja»: terra typica! dla Coccinella polonica Hampe.