Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 13]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od zachodnich wybrzeży Europy przez Syberię aż po Japonię. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak notowany z kilku krain. Zasiedla głównie gleby piaszczyste, występując na polach uprawnych, nieużytkach, suchych łąkach i pobrzeżach lasu. Jest poławiany zwykle od kwietnia do października, a największe nasilenie jego pojawu przypada na lipiec i sierpień. W okresie wegetacyjnym przebywa na różnych niskich roślinach, na jesieni występuje licznie na wrzosowiskach, a na zimowiska przenosi się na ziemię, kryjąc się w ściółce i wśród suchych szczątków roślinnych, często w zagajnikach sosnowych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Brischke 1888, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Pawłowski J. 1966, Kaczmarek S. 1973, Kaczmarek S. 1973b, Kaczmarek S. 1973c, Cykowski 1979); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Gałecka 1981, Żurańska i Ciepielewska 1983); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1893, Kessler 1908, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Szulczewski 1947, Skwarra 1929, Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Arnold 1938, Riabinin 1955, Riabinin 1961, Węgorek i Wilusz 1959, Cmoluch 1960, Gumoś i Wiśniewski 1960, Gumoś i Wiśniewski 1961, Obarski 1960b, Obarski 1961b, Ruszkowski A. 1961, Kadłubowski i Czalej 1962, Oko 1963, Karpiński 1967, Górny 1968, Trojan 1968, Gałecka 1969, Gałecka 1981, Bogucka-Kaster 1971, Mackiewicz 1971b, Pruszyński i Lipa 1971, Graczyk i Michocki 1976); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1923, Obarski 1960b, Obarski 1961b, Obarski 1962, Bielawski 1961, Ruszkowski A. 1961, Gałecka 1962, Wiąckowski i Wiąckowska 1968, Bańkowska i in. 1978, Czechowska i Bielawski 1981, Burakowski 1982); Podlasie: okolice Sokołowa (Obarski 1960b); Puszcza Białowieska (Kéler 1923b, Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Schneider W.G. 1837, Schneider W.G. 1884, Schwarz i Letzner 1874, Kolbe W. 1924); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Obarski 1960b, Obarski 1961b, Stebnicka 1972, Chłodny 1977b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Stebnicka 1972, Chłodny 1977b); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Riabinin 1961, Ruszkowski A. 1961, Karpiński 1967, Wiąckowski 1978); Góry Świętokrzyskie: Chełmowa Góra (Karpiński 1967); Wyżyna Lubelska (Ruszkowski A. 1961, Ziarkiewicz 1961, Winiarska 1976, Winiarska 1977, Sokołowski A. 1978); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Kotula 1873, Stebnicka 1972); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Pawłowski J. 1967, Stebnicka 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c, Trella 1936); Bieszczady (Bielawski 1971); Tatry (Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1868, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959, Horion 1961); «Pomorze» (Horion 1961); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1961); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kolbe W. 1924); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «woj. krakowskie» (Juszczyk 1950)

Uwagi:
Dolny Śląsk: koło Pątnowa Legnickiego - locus typicus! dla Coccinella 14 pustulata ab. hinkei W. Kolbe
«Śląsk»: terra typica! dla Coccinella 14 pustulata ab. apicalis W. Kolbe, ab. circumdata W. Kolbe ab. fascipennis W. Kolbe