Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący zachodnią, południową i środkową część Europy, sięgający na północ do Danii i południowych prowincji Szwecji, a na wschód do Ukrainy i Kaukazu. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce chrząszcz notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym dane z niektórych krain opierają się na znaleziskach sprzed przeszło 70 lat. Bionomia tego gatunku jest poznana fragmentarycznie. Rozwój larwalny trwa kilka lat. Opadane są pnie i grube gałęzie drzew liściastych, przede wszystkim drzew naświetlonych słońcem, stojących na pobrzeżach lasu, na przesiekach oraz pojedynczo w parkach i alejach. Jako drzewa żywicielskie larw podawano wiązy — Ulmus L. dęby — Quercus L. i buk — Fagus L. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i spotykano je do połowy lipca na pniach i pieńkach różnych drzew liściastych, na kwitnących krzewach, jak dereń świdwa — Cornus sanguinea L., śliwa tarnina — Prunus spinosa L., głogi — Crataegus L., róże — Rosa L. oraz na kwiatostanach baldaszkowatych — Umbelliferae. W czasie pięknej, słonecznej pogody obserwowano loty wokół koron dębów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Siebold 1847, Pfeil 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Timm 1915, Lüllwitz 1916, Schulz C. 1923, Horion 1974), Wolin, Gdańsk-Oliwa (Gruszka A.*); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Daniel K. 1906), Bielinek nad Odrą (Lipp 1935, Lipp 1937, Schmidt G. 1952); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Schumann 1904, Schumann 1906, Daniel K. 1906, Schreiber 1906, Szulczewski 1922, Śliwiński i Lessaer 1970), Stronno koło Bydgoszczy (Śliwiński Z.*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Polentz 1938, Polentz 1943); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Śliwiński i Lessaer 1970); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Skały Panieńskie (Kulczyński W. 1873), Kraków-Bielany (Śliwiński i Lessaer 1970); Sudety Zachodnie: Kowary, Wleń (Gerhardt 1909), góra Górzec (Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Prałkowce koło Przemyśla (Trella 1925); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Schilsky 1909, Horion 1951); «Prusy» (Zebe G. 1853, Horion 1951); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Daniel K. 1904b, Schilsky 1909, Gerhardt 1910c, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Horion 1951, Horion 1974); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)