Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lepturalia nigripes (De Geer, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek znany głównie z Europy Północnej oraz północnej części Azji, gdzie dociera do Oceanu Spokojnego — w Szwecji przekracza daleko poza koło podbiegunowe. Jest notowany także z nielicznych stanowisk, głównie górskich, w środkowej Europie, gdzie w ubiegłym wieku był częściej spotykany, a obecnie ma szanse przetrwania w rezerwatach leśnych. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości — wykazano go tylko z dwu krain, przy czym wzmianka sprzed około 70 lat o występowaniu na Nizinie Mazowieckiej wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla lasy liściaste i mieszane. Cykl rozwojowy co najmniej trzyletni. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i występują do sierpnia. Spotyka się je na kwiatach licznych roślin w pobliżu drzew lęgowych, np. na wiązówce błotnej — Filipendula ulmaria (L.) Maxim., tawułach — Spiraea L,, barszczach — Heracleum L., wierzbówkach — Chamaenerion Scop., malinach — Rubus L. i innych. Samica składa jaja w miejscach pozbawionych kory, w szczeliny martwego drewna, suchego w powierzchniowej warstwie, w głębi będącego w stanie rozkładu. Opadane są głównie brzozy i osiki, martwe lub obumierające, zwłaszcza uszkodzone pożarem oraz pieńki i stojące złomy. Larwa drąży nieregularne, przebiegające wzdłuż słojów chodniki, zapełniając je ściśle ubitymi trocinkami. Po trzykrotnym przezimowaniu, w maju-czerwcu robi komorę poczwarkową blisko powierzchni drewna.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Siennica koło Mińska Mazowieckiego (Hildt 1917); Puszcza Białowieska: nadl. Zwierzyniec (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Horion 1974, Gutowski 1985); «Karpaty» (Winkler A. 1929b)