Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leptura aethiops Poda, 1761
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek palearktyczny, szeroko rozmieszczony od Francji przez środkową i południowo-wschodnią część Europy i europejską część ZSRR aż do Syberii, Mongolii, północnych Chin, Korei, Sachalinu i Japonii. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Rozwój larwalny odbywa w martwym, porażonym zgnilizną drewnie cienkopiennych obumarłych drzew liściastych, głównie w części przy korzeniowej. Młode larwy drążą chodniki początkowo pod korą, następnie w drewnie. Starsze larwy, po przezimowaniu, na końcu chodnika sporządzają w maju-czerwcu komorę poczwarkową. Wylęgnięte chrząszcze opuszczają komory w czerwcu lub lipcu. Jako drzewa lęgowe były notowane brzozy — Betula L., olchy — Alnus Mill., klony — Acer L., dęby — Quercus L., osobiście wyhodowano imagines z larw znalezionych w leszczynie — Corylus avellana L. (B. Burakowski*). Chrząszcze dla uzyskania dojrzałości płciowej karmią się pyłkiem kwiatów na krzewach i roślinach zielnych, zwłaszcza należących do rodzin baldaszkowatych (Umbelliferae) różowatych (Rosaceae) i złożonych (Compositae).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Mierzeja Łebska (Dreyfeldt 1933); Pojezierze Pomorskie: Zielin woj. Słupsk (Timm 1941); Pojezierze Mazurskie: Jełguń woj. Olsztyn (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schreiber 1906, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Natolin (Hildt 1917, Stobiecki 1939), Warszawa-Wawer (Hildt 1917, Burakowski i Nowakowski 1981b), Bulkowo koło Pułtuska (Nowakowski E.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1869b, Gerhardt 1897g, Strojny 1974c); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Kotula 1873, Ciszkiewicz 1925); Wyżyna Małopolska (Śliwiński 1961, Dominik 1966c), rezerwat Skały Piekło koło Niekłania, rezerwat Wykus koło Suchedniowa (Nowakowski E.*), Konewka i Lubiaszów woj. Piotrków Trybunalski (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Nowakowski E.* i Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1974d, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981); Sudety Zachodnie (Letzner 1853d, Letzner 1871, Gerhardt 1896b); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Śliwiński Z.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Gerhardt 1891c, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970), Jabłonki, Rabe (Śliwiński Z.*); Pieniny (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1870, Łomnicki M.A. 1886, Strojny 1968); Tatry (Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1868, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1974); «Pomorze» (Herbst 1784); «Śląsk» (Weigel 1806, Gerhardt 1895, Gerhardt 1910, Schilsky 1909, Aurivillius 1912, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919); «Karpaty» (Nowicki M. 1858); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)

Uwagi:
«Pomorze»: — terra typica! dla Leptura melanaria Herbst: «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857)
«Śląsk»: — terra typica! dla Leptura aethiops var. Letzneri Gerh.