Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leptura aurulenta Fabricius, 1792b
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie Południowej i Zachodniej oraz w południowej części środkowej Europy, notowany również z zachodniej części Afryki Północnej. W Polsce jest to chrząszcz mało znany i bardzo rzadko znajdowany, wykazywany dotychczas tylko z dwóch krain. Wzmianki ogólnikowe o występowaniu w Galicji, Karpatach i na Śląsku opierały się na danych odnoszących się do stanowisk leżących poza naszymi granicami. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i przeżywają do sierpnia. W czasie słonecznej pogody żerują na kwiatach świerząbków — Chaerophyllum L. dzikich bzów — Sambucus L. i dzięgiela leśnego — Angelica silvestris L. Samica składa jaja w martwe fragmenty starych, jeszcze żyjących drzew, w drewnie powalonych pni i leżących na ziemi kłód oraz pieńków, a także w drewno ułożone w sągi. Rozwój larwalny trwa trzy-cztery lata, podobnie jak u L. quadrifasciata L. Jako materiał żywicielski larw piśmiennictwo podaje rozkładające się drewno drzew liściastych, jak olcha, wierzba, brzoza, topola, buk, wiąz, śliwa i wiśnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rawicz (Schumann 1906, Szulczewski 1922, Kinel 1924c), Poznańskie (Kuntze i Noskiewicz 1938), Poznań (Horion 1974); Beskid Zachodni: Żywiec (Hildt 1917); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Horion 1974); «Karpaty» (Hildt 1917, Kuntze R. 1931c); «Karpaty Wschodnie» (Kuntze R. 1931); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)