Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek północnopalearktyczny, rozprzestrzeniony w północnej, środkowej i południowo-wschodniej części Europy, docierający na wschód przez Syberię do północnych obszarów Mongolii i Chin, Korei, Sachalinu i Japonii. W obrębie swego areału w miarę posuwania się z zachodu na wschód jest coraz częściej spotykany. W Fennoskandii przekracza koło podbiegunowe, a w środkowej Europie występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych, docierając do strefy subalpejskiej. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry. Zamieszkuje wilgotne drzewostany liściaste. Cykl rozwojowy co najmniej trzyletni. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w czerwcu i trwa do sierpnia. Chrząszcze odżywiają się pyłkiem kwiatowym. Najczęściej są poszukiwane kwiaty roślin baldaszkowatych (Umbelliferae) i różowatych (Rosaceae). Samica składa jaja w szczeliny martwego drzewa w pniach, pniakach i leżaninie. Jako drzewa żywicielskie podawano głównie drzewa liściaste, jak brzoza, osika, olcha, wierzba, topola, jarzębina i leszczyna. Larwy żerują w wilgotnym, będącym w stanie początkowego rozkładu drewnie, drążąc w nim podłużne chodniki. Zwykle po trzecim zimowaniu larwa w czerwcu sporządza na końcu chodnika owalną komorę poczwarkową.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Brischke 1888, Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Dreyfeldt 1933, Capecki 1969); Pojezierze Pomorskie (Reineck 1919, Lipp 1937, Lipp 1940, Timm 1941, Schmidt G. 1942); Pojezierze Mazurskie (Albien 1905, Capecki 1969, Nunberg 1978); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1893, Schumann 1904, Schumann 1906, Albien 1905, Schreiber 1906, Rothenburg 1907, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Schmidt G. 1935, Bałazy i in. 1974, Bałazy i in. 1979, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Miszek koło Bobrownik, Zielonka koło Poznania (Gutowski J.M.*), Sławno koło Milicza (Tarnawski D.*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Tenenbaum 1927, Plavilstshikov 1928, Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Gutowski 1985), Czerlonka, Leśna, Podcerkiew (Śliwiński Z.*); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Schneider W.G. 1856, Kolbe W. 1896, Gerhardt 1909e, Bałazy 1966c, Strojny 1974c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Poczesna i Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Śliwiński 1961, Dominik 1966c), Inowłódz, Konewka i Lubiaszów woj. Piotrków (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Roztocze (Tenenbaum 1913, Hildt 1917); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981, Król 1983); Sudety Zachodnie: Duszniki-Zdrój (Zeller 1841), Wleń (Gerhardt 1909e), Karkonosze (Heyrovský 1930); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967, Starzyk J.R. i Łuszczak 1983); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864), okolice Przemyśla (Trella 1925, Trella 1930d); Bieszczady (Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970), kilkanaście stanowisk (Gutowski J.M.*, Śliwiński Z.*, Tarnawski D.*); Pieniny (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1870, Strojny 1968); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873, Kinel 1919); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Dominik 1955b); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schilsky 1909, Aurivillius 1912, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Plavilstshikov 1914, Plavilstshikov 1928, Polentz 1936e); «Karpaty» (Nowicki M. 1865); «Beskidy» (Kelch 1846, Heyrovský 1930); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Żabieniec koło Piaseczna — locus typicus! dla Strangalia quadrifasciata a. latifasciata Tenenb.
Sudety Zachodnie: Wleń — locus typicus! dla L. 4-fasciata a. abbreviata Gerh.