Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leptura thoracica Creutzer, 1799
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Szeroko rozprzestrzeniony od Europy Wschodniej przez Syberię aż do północnych obszarów Mongolii i Chin oraz do Korei, Sachalinu i Japonii. W Europie występuje od południowej Finlandii i Karelii aż po Rumunię, a na wschód aż po Ural. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, wykazywanym z nielicznych stanowisk tylko w Puszczy Białowieskiej. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Sudetach opierała się na jednym okazie znalezionym w roku 1907. Zasiedla wilgotne drzewostany liściaste. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i lipcu i przeżywają do sierpnia. Samica składa jaja w szczeliny grubych pni martwych drzew, jeszcze stojących lub powalonych. Larwy żerują w wilgotnym, gnijącym drewnie. Jako drzewa żywicielskie były wymieniane w piśmiennictwie brzozy, klony, lipy, wiązy, dęby, olchy, lipy, osiki i iwy. Larwy po trzech przezimowaniach budują w czerwcu-lipcu komorę poczwarkową. Wylęgnięte chrząszcze po opuszczeniu komór poczwarkowych są dojrzałe płciowo i zaraz są zdolne do kopulacji, a samice do składania jaj.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: nadl. Zwierzyniec (Karpiński 1948b, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Zahajkevyč 1961, Okołów 1968b, Horion 1974, Gutowski 1985); «Karpaty» (Horion 1951); «Sudety» (Hildt 1917)