Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leptura thoracica Creutzer, 1799
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Szeroko rozprzestrzeniony od Europy Wschodniej przez Syberię aż do północnych obszarów Mongolii i Chin oraz do Korei, Sachalinu i Japonii. W Europie występuje od południowej Finlandii i Karelii aż po Rumunię, a na wschód aż po Ural. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, wykazywanym z nielicznych stanowisk tylko w Puszczy Białowieskiej. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Sudetach opierała się na jednym okazie znalezionym w roku 1907. Zasiedla wilgotne drzewostany liściaste. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i lipcu i przeżywają do sierpnia. Samica składa jaja w szczeliny grubych pni martwych drzew, jeszcze stojących lub powalonych. Larwy żerują w wilgotnym, gnijącym drewnie. Jako drzewa żywicielskie były wymieniane w piśmiennictwie brzozy, klony, lipy, wiązy, dęby, olchy, lipy, osiki i iwy. Larwy po trzech przezimowaniach budują w czerwcu-lipcu komorę poczwarkową. Wylęgnięte chrząszcze po opuszczeniu komór poczwarkowych są dojrzałe płciowo i zaraz są zdolne do kopulacji, a samice do składania jaj.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Puszcza Białowieska nadl. Zwierzyniec Karpiński 1948b, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Zahajkevyč 1961, Okołów 1968b, Horion 1974, Gutowski 1985
KFP 15 «Karpaty» Horion 1951
KFP 15 «Sudety» Hildt 1917