Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Rozprzestrzeniony prawie w całej Europie (prócz północnych prowincji Fennoskandii), docierający na wschód przez Syberię Zachodnią do północnej Mongolii i Zabajkala, notowany też z Kaukazu. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry i jest najpospolitszym gatunkiem omawianego rodzaju, ale stosunkowo rzadko notowanym z poszczególnych krain. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i występują do sierpnia. W pogodne dni pobierają pokarm na kwiatach różnych gatunków roślin, należących głównie do baldaszkowatych — Umbelliferae, złożonych — Compositae i różowatych — Rosaceae. Samica składa jaja w szczeliny kory i drewna w przykorzeniowej części martwych lub obumierających cienkich drzew, zarówno iglastych, jak i liścias­tych. Larwy żerują w butwiejącym i zmurszałym drewnie, drążąc chodniki równoległe do osi pnia. Jednoroczny cykl rozwojowy może być przedłużony do dwóch lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933), Słowiński Park Narodowy (Tarnawski D.*); Pojezierze Pomorskie (Reineck 1919, Lipp 1935, Lipp 1937, Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1942, Engel 1938); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Nunberg 1976c, Nunberg 1978), Puszcza Augustowska — Mikaszówka (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1906, Schreiber 1906, Rothenburg 1907, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Myrdzik 1933, Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Zielonka koło Poznania, Miszek koło Bobrownik (Gutowski J.M.*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Stobiecki 1939), Warszawa (Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Gutowski J.M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Stobiecki 1939); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Śliwiński 1961, Dominik 1966c), Tomaszów Mazowiecki (Gutowski J.M.*), rezerwat Milechowy, rezerwat Wykus (Nowakowski E.*), Spała, Inowłódz woj. Piotrków (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze (Tenenbaum 1913), Zwierzyniec, Józefów koło Biłgoraja (Tarnawski D.*); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1974d, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981, Król 1983); Sudety Zachodnie: Duszniki-Zdrój (Zeller 1841), Wysoki Grzbiet w Górach Izerskich (Scholz R. 1902); Sudety Wschodnie: Grupa Śnieżnika (Burakowski B.*), Kletno koło Stronia Śląskiego (Tarnawski D.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Kinel 1919, Pawłowski J. 1967, Capecki 1976); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Bieszczady (Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970), Buk, Świerków i Zakole koło Cisny, Mików koło Komańczy (Gutowski J.M.*), Jabłonki (Śliwiński Z.*), Pasmo Otrytu, Suche Rzeki i Wołosate koło Lutowisk, Połonina Wetlińska (Tarnawski D.*); Pieniny (Strojny 1968); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Nowicki M. 1873, Starzyk J.R. 1971b, Starzyk J.R. 1971c, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1975); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Hildt 1917); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Jabłoński 1869, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)