Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792b)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący południowo-wschodnią część środkowej Europy oraz południowo-wschodnią Europę, wykazywany też z Azji Mniejszej, Kaukazu, Armenii i północnego Iranu. W środkowej Europie występuje na ciepłych stanowiskach zbliżonych do lasostepu. W Polsce chrząszcz ten należy do rzadkości. Notowano go z pojedynczych stanowisk tylko w czterech krainach, a ostatnie dane o jego połowach pochodzą sprzed 50 lat. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku i w Galicji opierają się na danych odnoszących się do stanowisk leżących poza naszymi granicami. Zasiedla jasne drzewostany i zarośla, przylegające do nich łąki oraz zbocza kserotermiczne. Bionomia tego gatunku jest bardzo słabo poznana. Brak jest wiadomości o jego niższych postaciach rozwojowych. Imagines poławiano w czerwcu i lipcu, głównie na kwiatostanach roślin baldaszkowatych (Umbelliferae) oraz na kwiatach krwawników — Achillea L. oraz malin — Rubus L., poza tym chrząszcze wyhodowano z larw znalezionych w gałęzi leszczyny — Corylus avellana L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kinel 1919, Sulma 1931); Beskid Zachodni: Piwniczna (Sulma 1931); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Hildt 1917, Sulma 1931); Beskid Wschodni (Sulma 1931); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1974); «Śląsk» (Reitter 1912, Heyrovský 1930); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)