Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Necydalis ulmi Mulsant, 1863
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony od Francji do Ukrainy, Kaukazu i Zakaukazia, sięgający na południe po Alpy Południowe, Macedonię i Bułgarię. Wszędzie bardzo rzadko i sporadycznie poławiany. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym większość danych o jego rozmieszczeniu oparta jest na znaleziskach w ubiegłym stuleciu, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Wykazywany omyłkowo w zeszłym wieku ze Śląska Dolnego i Sudetów Wschodnich, prawdopodobnie na skutek błędnego oznaczenia, później już nie zaliczony do chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Niższe postacie rozwojowe tego gatunku nie są znane, a bionomia jest stosunkowo słabo zbadana, ale prawdopodobnie sposób życia jest podobny do sposobu życia N. major L. Postacie dojrzałe spotykano od maja do lipca na obumierających i uszkodzonych drzewach, na powalonych pniach i leżących gałęziach na ziemi, na pieńkach oraz na kwiatostanach roślin baldaszkowatych (Umbelliferae). Piśmiennictwo podaje, że larwy odbywają rozwój w ciągu 3-4 lat w martwym drewnie wiązów — Ulmus L., rzadziej dębów — Quercus L., grabu — Carpinus L. i buka — Fagus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: okolice Szczecina (Schmidt G. 1935, Kleine 1940); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dąbrowa koło Krosna Odrzańskiego (Reineck 1919); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wilanów (Hildt 1917), Warszawa (Horion 1974); Puszcza Białowieska (Escherich 1917, Frickhinger 1919); Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1871, Leder 1872), Szymanowice woj. Legnica (Gerhardt 1898); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Nowicki M. 1874); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919); «Pomorze» (Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Stanowiska wątpliwe