Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Saphanus piceus (Laicharting, 1784)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozsiedlony w obrębie lasów górskich w środkowej i południowo-wschodniej części Europy, notowany też z Kaukazu i Zakaukazia. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo znajdowany, znany z nielicznych stanowisk w południowo-zachodniej części kraju. Zamieszkuje wilgotne, cieniste drzewostany liściaste i mieszane na podgórzach i w górach, docierając do około 1800 m n.p.m. Postacie dojrzałe są spotykane na ogół rzadko z powodu stosunkowo krótkiego pojawu w czerwcu-lipcu oraz skrytego trybu życia. W ciągu dnia są ukryte pod odstającą korą w szczelinach pniaków, pod leżącym drewnem, opadłym listowiem, a nawet kamieniami; aktywność wykazują wieczorem i nocą. Nie spotyka się ich nigdy na kwiatach. Rozwój larwalny odbywa w martwym, wilgotnym drewnie korzeni i szyi korzeniowej, rzadziej w przyziemnej części pnia do wysokości około 50 cm. Jako drzewa żywicielskie w piśmiennictwie były wymieniane: buk — Fagus L., grab — Carpinus L., wiązy — Ulmus L., olsze — Alnus Mill., brzozy — Betula L., lipy — Tilia L., wierzby — Salix L., leszczyna — Corylus L„ świerki — Picea Dietr. i jodły — Abies Mill. Także w cienkich pieńkach jesionu wyniosłego — Fraxinus excelsior L. (B. Burakowski*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Nysa, góry koło Świdnicy, Złotoryja (Gerhardt 1891c); Sudety Zachodnie (Klopsch 1831, Letzner 1850c, Letzner 1871, Wocke 1857, Fein i Kletke 1884, Quedenfeldt 1885b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Langner 1905b, Kolbe W. 1918, Kolbe W. 1921b, Bischoff 1921, Polentz 1937, Polentz 1938, Polentz 1939b), Wałbrzych (Gruszka A.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1856); Beskid Zachodni: Szczyrk (Śliwiński 1961), Skoczów (Zawadzki Ż.*); «Śląsk» (Weigel 1806, Rotermund 1834, Rendschmidt 1850, Kuhnt 1912, Tischler 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Horion 1951, Horion 1974); «Sudety» (Richter 1820); «Beskidy» (Horion 1974); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c)

Uwagi:
«Sudety»: — terra typica! dla Prionus sudeticus Richter