Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony od krajów śródziemnomorskich po środkową część Europy, notowany poza tym z trzech południowych prowincji Szwecji oraz z Kaukazu i Azji Mniejszej. W środkowej Europie, również w Polsce, występuje wszędzie, gdzie zachowały się jeszcze stare dęby; w ubiegłym stuleciu był częściej spotykany, współcześnie w niektórych okolicach wyginął całkowicie. Kozioróg dębosz jest w Polsce objęty ochroną gatunkową. Postacie dojrzałe spotykane są od połowy maja do pierwszych dni września, a najliczniej w czerwcu. Samica składa jaja w szpary grubej kory na pniach starych żyjących dębów, w południowej części areału również na pieńkach, także innych gatunków drzew liściastych, jak wiązów — Ulmus L., buka — Fagus L., graba — Carpinus L. i grochodrzewu — Robinia pseudacacia L. Przepoczwarczenie następuje w drugiej połowie lata, ale postać dojrzała przez zimę pozostaje w komorze poczwarkowej, a na zewnątrz wychodzi wiosną lub wczesnym latem. W Polsce całkowity rozwój trwa 3-5 lat i zależy od stanowiska, warunków klimatycznych i jakości drewna.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje (Habelmann 1854), Karnieszewice koło Koszalina (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Lipp 1935, Lipp 1940, Strojny 1967, Urbański 1967, Szotkowski i Szotkowski 1981); Pojezierze Mazurskie: Giby woj. Suwałki (Strojny 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Pudelewicz 1899, Schreiber 1906, Schumann 1906, Droege 1907b, Szulczewski 1922, Schulz C. 1923, Polentz 1937g, Polentz 1942, Wodziczko i in. 1938, Strojny 1954b, Strojny 1967, Strojny 1974, Strojny 1977d, Jaśkowiak 1961, Śliwiński 1961, Pniewski 1962, Schnaider Z. 1964, Zawadzki A. 1968, Ratajczak i Spława-Neyman 1972, Bałazy i in. 1974, Banaszak 1978, Szotkowski i Szotkowski 1981, Duda i Radkiewicz 1982, Gutowski 1982, Gutowski 1984b, Gutowski 1986, Bałazy i Michalski 1984); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Sumiński i Tenenbaum 1921, Stobiecki 1939, Dominik 1955b, Prüffer 1956, Kinelski i Szujecki 1959, Nunberg 1960, Schnaider Z. 1964, Burakowski 1971, Burakowski 1979b, Burakowski 1982, Burakowski i Nowakowski 1981b, Szotkowski i Szotkowski 1981); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Okołów 1968c, Ratajczak 1972); Dolny Śląsk (Letzner 1844, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kletke 1898, Dittrich 1903, Hoyer 1921, Scholz R. 1927d, Polentz 1929l, Polentz 1935e, Polentz 1937g, Polentz 1938, Polentz 1940, Polentz 1942, Polentz 1962, Dorn 1936b, Strojny 1954b, Strojny 1967, Strojny 1974, Strojny 1974c, Strojny 1977, Strojny 1977b, Strojny 1977d, Strojny 1981, Ferens 1957, Denisiuk i Szoszkiewicz 1963, Schnaider Z. 1964, Banaszak 1978, Szotkowski P. 1978, Szotkowski i Szotkowski 1981, Gutowski 1982); Wzgórza Trzebnickie: Oleśnica (Schnaider Z. 1964, Banaszak 1978, Szotkowski i Szotkowski 1981); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Polentz 1937g, Łuszczak 1976, Szotkowski i Szotkowski 1981); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Jabłoński 1869, Szotkowski i Szotkowski 1981); Wyżyna Małopolska (Śliwiński 1961, Ratajczak 1972, Szotkowski i Szotkowski 1981); Wyżyna Lubelska: Zawadówka woj. Chełm (Sierpiński 1963); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Nowicki M. 1874, Strojny 1954b, Strojny 1967, Starzyk J.R. 1973, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Witkowski Z. 1974, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Szotkowski i Szotkowski 1981); Sudety Zachodnie: Szklarska Poręba (Polentz 1937g); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Trella 1925); Bieszczady (Skalska 1966, Śliwiński i Lessaer 1970), Rabe (Śliwiński Z.*); Tatry (Nowicki M. 1864); Polska (Wajgiel 1875, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Ferens 1957, Strojny 1963, Starzyk J.R. 1968b); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Pomorze» (Zebe G. 1853); «Prusy» (Lentz 1857, Lentz 1879); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Rendschmidt i Schummel 1837, Schilling 1844, Zebe G. 1853, Letzner 1854b, Letzner 1871, Reitter 1870, Kletke 1902, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Pax 1921, Polentz 1949, Horion 1974); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919)