Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coccinula sinuatomarginata (Faldermann, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek znany z południowej Europy, Madery, Kaukazu, Azji Mniejszej, Iranu, Turkiestanu i południowej Syberii. Ten ciepłolubny chrząszcz bywa niekiedy notowany z izolowanych stanowisk w południowej części Europy środkowej, ale doniesienia te budzą wątpliwości u wielu autorów. W Polsce nie występuje, a według R. Bielawskiego (1959) został mylnie podany z Ojcowa.
[tom 22]
Gatunek rozsiedlony w południowej części Palearktyki, w Europie Środkowej notowany tylko ze Słowacji oraz przed 1910 r. z Czech. W Polsce wykazany błędnie w 1914 r. z Ojcowa; z braku okazów dowodowych nie zaliczamy go do fauny krajowej. Również obecne dane z 1994 r. (Pawłowski i inni) są niewiarygodne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Eichler W. 1914, Tenenbaum 1923); «Karpaty» (Ganglbauer 1899b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców — Złota Góra (Pawłowski J. i in. 1994)