Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Molorchus (Linomius) marmottani Brisout, 1863g
Opis w KFP:
[tom 15]
Bardzo rzadki gatunek europejski o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu. Notowany z nielicznych stanowisk w środkowej Europie oraz w południowym obszarze europejskiej części ZSRR, docierający na zachód do Szwajcarii i południowo-wschodniej Francji. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości — notowano go tylko z jednego stanowiska. Ekologia i bionomia tego gatunku jest znana tylko fragmentarycznie, również niższe postacie rozwojowe nie są dotychczas opisane. Postacie dojrzałe spotykano od maja do lipca na gałęziach sosen, stosach chrustu z gałęzi topoli oraz na kwitnących krzewach. Krótkie wzmianki w piśmiennictwie podają, że gatunek ten ma generację jednoroczną oraz że rozwój larwalny odbywa w cienkich gałęziach sosny.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gubin (Quedenfeldt 1884, Reineck 1919, Schmidt G. 1952, Horion 1974)