Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, notowany również z Afryki Północnej, Kaukazu, Syrii i Izraela. W środkowej Europie występuje głównie w starych górskich lasach bukowych; docierając w Alpach do wysokości około 1500 m n.p.m. Jest na ogół poławiany wszędzie rzadko na rozproszonych stanowiskach, a dawne dane o jego rozmieszczeniu na terenach nizinnych opierały się prawdopodobnie na okazach zawleczonych z drewnem spławianym dużymi rzekami z okolic górskich. Ten pięknie ubarwiony chrząszcz, o polskiej nazwie nadobnica alpejska, z uwagi na wielką rzadkość występowania oraz groźbę wyginięcia jest w Polsce objęty ochroną gatunkową. Zasiedla stare drzewostany bukowe, zwłaszcza na terenach górzystych. Bionomia tego gatunku jest poznana niedostatecznie, a morfologia niektórych stadiów nie jest jeszcze znana. Cykl rozwojowy co najmniej trzyletni. Rozwój odbywa w martwym, butwiejącym drewnie starych, żyjących lub obumierających buków — Fagus L. Poza tym w piśmiennictwie do drzew żywicielskich nadobnicy zaliczano: grab — Carpinus L., grusze — Pirus L., głogi — Crataegus L., orzech — Juglans L., wierzby — Salix L., topole — Populus L., a nawet sosny — Pinus L. i świerki — Picea Dietr., ale nie wszystkie te dane są wiarygodne. Pojaw postaci dojrzałych przy ciepłej i słonecznej pogodzie zaczyna się od połowy czerwca i trwa do początku września, a największe nasilenie występowania przypada na lipiec i sierpień. Po opuszczeniu komór poczwarkowych chrząszcze przebywają początkowo na pniach i grubych gałęziach drzew lęgowych, następnie odbywają długie, choć ociężałe loty. Można je spotkać na powalonych i ściętych drzewach, na złomach, na stosach świeżego drewna sągowego oraz na składowanym drewnie na placach tartacznych. Jaja są składane w szpary kory i szczeliny drewna. Larwy żerują w martwym, będącym w stanie rozkładu drewnie, niekiedy w strefie granicznej między bielem a twardzielą. Starsze larwy budują owalną komorę poczwarkową w powierzchniowej warstwie drewna. Poczwarka ukazuje się w czerwcu-lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Dohrn 1856, Dohrn 1863, Dohrn 1889, Seidlitz 1875, Riechen 1938, Noskiewicz 1950b, Schmidt G. 1952, Śliwiński 1959, Strojny 1962c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Hartlieb 1830, Hartlieb 1832, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1928, Schmidt G. 1952, Śliwiński 1959, Capecki 1969); Dolny Śląsk: Wrocław i okolice (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1928, Śliwiński 1959); Górny Śląsk (Dohrn 1846), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Bach 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Strojny 1962c, Skalska 1966); Góry Świętokrzyskie (Pongrácz 1923, Śliwiński 1956, Śliwiński 1959, Chrostowski 1958, Ćmak 1960, Strojny 1963, Skalska 1966, Capecki 1969); Wyżyna Lubelska (Strojny 1962c); Roztocze (Tenenbaum 1913, Hildt 1917, Skuratowicz 1946, Chrostowski 1958, Strawiński 1958, Strojny 1962c, Riabinin 1971, Fijałkowski i Izdebski 1972); Nizina Sandomierska: Wólka Niedźwiecka woj. Rzeszów (Śliwiński 1959, Strojny 1962c); Sudety Zachodnie: Duszniki-Zdrój (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1928); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Hildt 1917, Kinel 1919, Simm 1931, Stobiecki 1939, Ferens 1957, Chrostowski 1958, Śliwiński 1959, Strojny 1962c, Strojny 1963, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Hildt 1917); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919, Trella 1925, Trella 1938, Chrostowski 1958, Chrostowski 1962, Strojny 1962c, Capecki 1969, Gutowski 1982), Krosno, Trzciana koło Dukli (Gruszka A.*); Bieszczady (Strojny 1960c, Strojny 1962c, Strojny 1977c, Gut 1961, Skalska 1966, Skalski 1967, Głowaciński i Witkowski 1969, Michalik 1969, Michalik 1973, Śliwiński i Lessaer 1970, Horion 1974, Gutowski 1982), Mików koło Komańczy (Śliwiński Z.*); Pieniny (Sitowski 1922, Jaczewski 1932, Urbański 1939, Dudziak 1954, Capecki 1955, Capecki 1969, Capecki 1975, Smólski 1955, Smólski 1960, Śliwiński 1956, Śliwiński 1959, Ferens 1957, Strojny 1962c, Strojny 1963, Strojny 1968, Strojny 1977c, Skalska 1966, Horion 1974); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1873, Hildt 1917, Kinel 1919, Plavilstshikov 1940, Strojny 1962c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Capecki 1971); «Pomorze» (Dohrn 1846, Dohrn 1856, Zebe G. 1853, Bach 1856, Fricken 1880, Horion 1951, Śliwiński 1959); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1856, Lentz 1857, Lentz 1879, Fricken 1880, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Rendschmidt 1851, Kuhnt 1912, Polentz 1937, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Pax 1917, Pax 1918b); «Sudety» (Pax 1918b, Pax 1921, Sembrat 1948, Lencewicz i Kondracki 1959); «Beskidy» (Skalska 1966); «Lubelszczyzna» (Skuratowicz i Urbański 1953)