Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anisarthron barbipes (Schrank, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek europejski zamieszkujący głównie środkową część Europy oraz południowy obszar europejskiej części ZSRR; zachodnia granica rozsiedlenia przebiega przez Nadrenię i zachodnią Szwajcarię, a na południu w północnych Włoszech i Rumunii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla głównie stojące pojedynczo drzewa liściaste na pobrzeżach lasów, zagajników, parków, ogrodów, w alejach i przy drogach. Postacie dojrzałe występują stosunkowo krótko. Spotykano je w czerwcu i lipcu na kwitnących krzewach oraz na kwiatostanach baldaszkowatych — Umbelliferae. Cykl rozwojowy dwuletni. Jako materiał lęgowy podawano głównie drewno kasztanowca zwyczajnego — Aesculus hippocastanum L., rzadziej wiązów — Ulmus L., lip — Tilia L., klonów — Acer L., jesionów — Fraxinus L., buka — Fagus L., grabu — Carpinus L., orzecha — Juglans L. i jabłoni — Malus Mill. Larwy odbywają rozwój w butwiejącym drewnie, płytko pod powierzchnią w miejscach pozbawionych kory, na pniach lub w gałęziach, najczęściej w miejscach uszkodzeń lub po obłamanych gałęziach, gdzie drewno występuje w postaci drzazg.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Hildt 1917), Milanówek, Dziekanów Leśny (Burakowski i Nowakowski 1981b), Kampinowski Park Narodowy (Plewka 1981); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Scholz R. 1926, Scholz R. 1926h, Polentz 1938, Strojny 1974c); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1943, Śliwiński i Lessaer 1970); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Roztocze: Udrycze koło Zamościa (Zawadzki Ż.*); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1879d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930); Beskid Zachodni: Brenna i Szyndzielnia woj. Bielsko Biała (Śliwiński i Lessaer 1970); Beskid Wschodni: Przemyśl (Trella 1939); Bieszczady: góra Szeroki Wierch (Gruszka A.*); Pieniny: Krościenko nad Dunajcem (Strojny 1968); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1856, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1974); «Beskidy» (Heyrovský 1930); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1910)