Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 15]
Szeroko rozprzestrzeniony w Europie, docierający na wschód przez Syberię do północnych Chin, notowany ponadto z Afryki Północnej, Wysp Kanaryjskich i Madery oraz z Azji Mniejszej, Kaukazu i jako zawleczony do Ameryki Północnej. W środkowej Europie występuje głównie jako chrząszcz synantropijny w drewnie budynków mieszkalnych i gospodarczych. W Polsce jest notowany niemal ze wszystkich krain. Ze względu na duże szkody wyrządzane przez ten gatunek o polskiej nazwie spuszczel domowy w elementach drewnianych jego bionomia i cykl rozwojowy zostały dobrze poznane — w piśmiennictwie polskim odpowiednie dane można znaleźć w pracy J. Dominika (1955). Postacie dojrzałe ukazują się od połowy maja do połowy sierpnia, a największe nasilenie pojawu przypada na lipiec. W pomieszczeniach ogrzewanych mogą się wylęgać z elementów drewnianych wczesną wiosną, a nawet w zimie. Larwy żerują w martwym, zwykle przerobionym, drewnie gatunków iglastych (sosna, świerk, jodła, modrzew), we wszelkiego rodzaju drewnianych elementach budynków, meblach, słupach telekomunikacyjnych i ogrodzeniach, a nawet słupach obudowy portów w ich części nadwodnej, znacznie rzadziej występują w lesie w pniakach, wywrotach i na posuszu. Larwy żerują w najbardziej zewnętrznej części bielu, gdzie drążą kręte chodniki, wypełniając je szczelnie mączką drzewną i ekskrementami. W zależności od warunków siedliskowych rozwój larwalny może trwać od trzech do kilkunastu lat. Przepoczwarczenie odbywa się w kwietniu-maju.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Brischke 1888, Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Lakowitz 1937, Becker 1938, Dominik 1962d); Pojezierze Pomorskie (Reineck 1919, Lipp 1935, Lipp 1937, Lipp 1940, Engel 1938, Timm 1941, Borowiec Z. 1949, Dominik 1962d); Pojezierze Mazurskie (Kinel 1919, Dominik 1962d, Ważny i Czajnik 1974); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1892, Riedel 1893, Schumann 1904, Schumann 1906, Rothenburg 1907, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Tenenbaum 1931, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1935g, Kuntze R. 1936, Majewski Ż. 1958, Dominik 1962d, Bałazy i in. 1974, Banaszak 1980, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Zielonka koło Poznania, Miszek koło Bobrownik, Gniewkowo (Gutowski J.M.*); Nizina Mazowiecka (Lindeman 1871, Kinel 1919, Kéler 1935b, Kuntze R. 1936, Stobiecki 1939, Nunberg i Wiąckowski 1958, Dominik 1959b, Dominik 1962d, Konarski 1974, Burakowski i Nowakowski 1981b); Podlasie (Dominik 1962d); Puszcza Białowieska (Roubal 1910b, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Dominik 1962d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Gerhardt 1909e, Becker 1938, Wiąckowski 1957b, Dominik 1959b, Dominik 1962d, Strojny 1974c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Becker 1938, Stefek 1939, Dominik 1959b, Dominik 1962d); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Kinel 1919, Dominik 1962d); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Dominik 1959b, Dominik 1959c, Dominik 1962d, Dominik 1965, Dominik 1966, Dominik 1966c, Dominik 1969, Śliwiński 1961); Góry Świętokrzyskie (Dominik 1962d), Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925, Dominik 1962d); Roztocze (Tenenbaum 1913, Dominik 1962d); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Jachno 1880, Kinel 1919, Dominik 1962d, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1981); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1909e); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Stobiecki 1883, Kinel 1919, Stefek 1939, Dominik 1962d, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska (Dominik 1962d); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Beskid Niski (Kulczycki 1964); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970); Pieniny: Krościenko, Szczawnica (Strojny 1968); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Hildt 1917, Dominik 1955b, Dominik 1979, Starzyk J.R. 1968b); Polska Południowa (Voroncov 1909); Polska Wschodnia (Dominik 1962); «Pomorze» (Becker 1938, Dominik 1959b, Dominik 1962d); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879); «Prusy Zachodnie» (Brischke 1883); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1850, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1909, Gerhardt 1910, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Pax 1921, Tenenbaum 1931); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Podhale» (Dominik 1962); «Ziemie Odzyskane» (Tarociński 1959); «województwo wrocławskie» (Ważny i Czajnik 1974b); «województwo opolskie» (Ważny i Czajnik 1974b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)