Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, notowany też z dwu stanowisk w południowej Szwecji. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju, spotykany na ogół rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo. Zasiedla tereny nizinne i przedgórza, gdzie odbywa rozwój w martwych cienkich pniach i gałęziach drzew liściastych, zwłaszcza dębów — Quercus L., olsz — Alnus Mill., orzecha — Juglans L., kasztana — Castanea Mill., śliw — Prunus L., gruszy — Pirus L. i winorośli — Vitis L. Larwy drążą nieregularne, kręte chodniki pod korą, nadżerając biel. Przed przepoczwarczeniem wdrążają się w drewno i przygotowują łukowatą, wąską komorę poczwarkową oraz owalny otwór wyjściowy. Postacie dojrzałe ukazują się w maju-czerwcu. Wykazują dużą ruchliwość, odbywając loty na kwitnące krzewy, świeżo powalone drzewa liściaste i stosy chrustu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk i okolice (Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1974), Sopot (Timm 1915); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Schreiber 1906, Hildt 1917, Reineck 1919, Śliwiński i Lessaer 1970, Gutowski 1984b, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: Podkowa Leśna koło Warszawy (Kinelski i Szujecki 1959); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b, Kolbe W. 1931, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Dietl 1903b, Gerhardt 1904), Borowa koło Oleśnicy (Gruszka A.*); Roztocze: Udrycze koło Zamościa (Zawadzki Ż.*); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Śliwiński i Lessaer 1970, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Sudety Zachodnie: Polanica-Zdrój (Śliwiński 1961); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Śliwiński Z.*); Beskid Zachodni: Myślenice (Hildt 1917); Beskid Wschodni: Węgierka koło Jarosławia (Śliwiński Z.*); Tatry (Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Dominik 1955b); «Prusy» (Zebe G. 1853, Horion 1951, Horion 1974); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Letzner 1879c, Fein i Kletke 1884, Dietl 1896b, Kuhnt 1912, Horion 1974); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)