Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ropalopus insubricus (Germar, 1824)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek śródziemnomorski, rozprzestrzeniony od południowej Francji do Półwyspu Bałkańskiego, docierający na północ do Dalmacji, Krainy i Słowenii. W krajach środkowej Europy nie występuje, z Austrii notowano go tylko na podstawie zawleczonych okazów. W Polsce z całą pewnością nie został stwierdzony. Dwie wzmianki sprzed przeszło stu lat o występowaniu tego gatunku na Śląsku nie znalazły później potwierdzenia w wykazie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Zasiedla tereny górzyste na niższych wysokościach, docierając do około 1300 m n.p.m. Rozwój odbywa w różnych gatunkach klonów — Acer L. oraz w jesionach — Fraxinus L. i olszach — Alnus Mill. Rójka chrząszczy odbywa się w pełni lata.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Sudety Zachodnie: Karkonosze (Pfeil 1866); «Śląsk» (Gerhardt 1891c)