Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pronocera angusta (Kriechbaumer, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w południowo-wschodniej Europie oraz w południowo-wschodniej części środkowej Europy. Niemal wszędzie bardzo rzadko i sporadycznie spotykany, jedynie w Jugosławii notowany ze 100 stanowisk. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Bionomia tego gatunku była do niedawna słabo poznana, dopiero J. R. Starzyk i M. Lessaer (1984) podali wyczerpujące dane dotyczące morfologii stadiów rozwojowych, biologii i ekologii P. augusta (Kriechb). Gatunek ten zasiedla głównie drzewostany iglaste, rzadziej mieszane, w skład których w przeważającej części wchodzą starsze jodły — Abies alba Mill. Pojaw imagines zaczyna się od połowy maja i trwa do początku sierpnia z optimum występowania w czerwcu. Chrząszcze przebywają głównie na obumierających lub martwych gałęziach starych 80—150-letnich żywych jodeł. Żerują na igłach i korze cienkich pędów o średnicy do 5 mm. Chrząszcze spotyka się w nasłonecznionych miejscach na powalonych jodłach oraz stosach drewna i stertach gałęzi. Samica składa jaja wyłącznie na jodle. Larwy żerują początkowo pod korą w jej zewnętrznej warstwie, drążą w łyku i miazdze podłużne kręte chodniki. Larwa zimuje w komorze, a wiosną w maju-czerwcu przepoczwarcza się.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Dominik J. 1966c. Obserwacje nad występowaniem owadów żyjących w drewnie w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie. Zesz. Nauk. SGGW, Leśn., Warszawa, 9, str. 103-112. – F.

Gerhardt J. 1894. Neuheiten der schlesischen Käferfauna von 1893. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1894, str. 333-335. – F.

Gerhardt J. 1894b. Neuheiten der schlesischen Coleopternfauna aus dem Jahre 1893. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 19, str. 1-4. – F.

Gerhardt J. 1897b. Neuheiten der schlesischen Käferfauna von 1896. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 22, str. 11-13. – F.

Gerhardt J. 1897e. Neuheiten der schlesischen Käferfauna von 1896. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1897, str. 204-205. – F.

Gerhardt J. 1907. Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1906. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 32, str. 1-8. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Gerhardt J. 1912. Neue Fundorte seltener schlesischer Coleopteren. Jh. Ver. Schles. Ins. k. Breslau, Breslau, 5, str. 7-8. – F.

Heyrovský L. 1928. Beitrag zur Verbreitung der paläarktischen Cerambyciden. Ent. Nachr.bl., Troppau, 2, str. 63-67. – F.

Heyrovský L. 1930. Seznam brouků Republiky Československé. 1. Cerambycidae Tesaříci. Ent. Příručky, Praha, 15, str. 1-61. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1974. Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. Band XII: Cerambycidae – Bockkäfer. Überlingen-Bodensee, XVI + 228 str., 52 mapy. – F.

Kinel J. 1919. Kózki Polski, (Cerambycidae Poloniae). Przegląd kózek krajowych na podstawie zbioru Muzeum im. Dzieduszyckich sposobem analitycznym. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich. Lwów, 3, str. 37-101, 2 rys. – F.

Kolbe W. 1927. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 15 (1), str. 2-14. – F.

Kolbe W. 1928. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 16 (2), str. 1-10. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Pietsch [P.]. 1895. [Callidium angustum Kriechb., neu für Schlesien]. Z. Ent., Breslau, N. F., 20, str. X. – F.

Plavilščikov N. N. 1940. Žuki-drovoseki (č. 2). W: «Fauna SSSR», nasekomye žestkokrylye, t. XXII. Moskva-Leningrad, XIV + 785 str., 382 rys. – F, S: 15.

Polentz G. 1936e. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 18, 1, str. 2–9. – F.

Polentz [G.]. 1937c. [Pachyta lamed L. im Riesengebirge und Phymatodes angustum Krch. von Reussendorf, Kreis Waldenburg]. Z. Ent., Breslau, 18, 2, str. 1. – F.

Reitter E. 1912. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. IV. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 27, str. 1–142, 212–236, tt. 129–152. – F, S: 15, 16.

Scheidt C. 1919. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Ent. Mitt., Berlin-Dahlem, 8, str. 163–165. – F.

Starzyk J. R. i M. Lessaer. 1984. Studies on the distribution, morphology, biology and ecology of Pronocera angusta (Kriechb.) (Coleoptera, Cerambycidae). Z. Angew. Ent., Hamburg und Berlin, 97, str. 347–360, 18 rys. – F.

Strojny W. 1968. Kózki (Cerambycidae) Pienińskiego Parku Narodowego. Prz. Zool., Wrocław, 12, str. 55–70, 12 rys. – F.

Śliwiński Z. i M. Lessaer. 1970. Materiały do poznania kózek Polski (Coleoptera, Cerambycidae) ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadów Zachodnich. Roczn. Muz. Górnośląsk., Przyroda, Bytom, 5, str. 77–127, 8 fot. – F.

Tischler [Th.]. 1896. [Phymatodes angustus Kriechb. aus Oberschlesien]. Z. Ent, Breslau, N. F., 21, str. XI. – F.

Tischler [Th.]. 1912. [Für Schlesien seltene oder neue Käfer]. Jh. Ver. Schles. Insk. Breslau, Breslau, 5, str. XIV. – F.

Wanka Th. v. 1927. IV. Beitrag zur Coleopterenfauna von Schlesien. Wien. Ent. Ztg., Wien, 44, str. 1–32. – F. pdf icon