Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pronocera angusta (Kriechbaumer, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w południowo-wschodniej Europie oraz w południowo-wschodniej części środkowej Europy. Niemal wszędzie bardzo rzadko i sporadycznie spotykany, jedynie w Jugosławii notowany ze 100 stanowisk. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Bionomia tego gatunku była do niedawna słabo poznana, dopiero J. R. Starzyk i M. Lessaer (1984) podali wyczerpujące dane dotyczące morfologii stadiów rozwojowych, biologii i ekologii P. augusta (Kriechb). Gatunek ten zasiedla głównie drzewostany iglaste, rzadziej mieszane, w skład których w przeważającej części wchodzą starsze jodły — Abies alba Mill. Pojaw imagines zaczyna się od połowy maja i trwa do początku sierpnia z optimum występowania w czerwcu. Chrząszcze przebywają głównie na obumierających lub martwych gałęziach starych 80—150-letnich żywych jodeł. Żerują na igłach i korze cienkich pędów o średnicy do 5 mm. Chrząszcze spotyka się w nasłonecznionych miejscach na powalonych jodłach oraz stosach drewna i stertach gałęzi. Samica składa jaja wyłącznie na jodle. Larwy żerują początkowo pod korą w jej zewnętrznej warstwie, drążą w łyku i miazdze podłużne kręte chodniki. Larwa zimuje w komorze, a wiosną w maju-czerwcu przepoczwarcza się.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Chrobrów koło Przemkowa (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910), Sławęcice (Starzyk J.R. i Lessaer 1984); Nizina Mazowiecka (Starzyk J.R. i Lessaer 1984); Dolny Śląsk: koło Wołczyna (Gerhardt 1894, Gerhardt 1894b, Gerhardt 1897b, Gerhardt 1897e, Gerhardt 1910, Pietsch 1895), Kopalina koło Oławy (Gerhardt 1912, Horion 1974), Wrocław (Gruszka A.*); Górny Śląsk (Tischler 1896, Scheidt 1919, Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1928, Śliwiński i Lessaer 1970, Horion 1974, Starzyk J.R. i Lessaer 1984); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Dominik 1966c), Sandomierz (Starzyk J.R. i Lessaer 1984); Sudety Zachodnie: Rusinowa koło Wałbrzycha (Polentz 1936e, Polentz 1937c); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927, Heyrovský 1930); Pieniny: Facimiech (Strojny 1968, Starzyk J.R. i Lessaer 1984); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Reitter 1912, Tischler 1912, Heyrovský 1928, Heyrovský 1930, Horion 1951); «Karpaty» (Plavilstshikov 1940); «Karpaty Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919); «Sudety» (Plavilstshikov 1940)