Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Callidium (Palaeocallidium) coriaceum Paykull, 1800
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Szeroko rozprzestrzeniony w Europie od skrajnych prowincji północnych Fennoskandii aż po Alpy i Karpaty, docierający na wschód przez Syberię do północnych części Mongolii i Chin oraz do Korei. W Europie wykazuje borealno-górski typ rozsiedlenia, docierając w Alpach do około 2400 m n.p.m. Wszędzie jest spotykany rzadko i sporadycznie. W Polsce znany z nielicznych stanowisk na terenach nizinnych, częściej notowany z rejonów górzystych. Zasiedla drzewostany iglaste, zwłaszcza świerkowe. Rójka chrząszczy odbywa się w czerwcu i lipcu. Najczęściej spotykanym drzewem lęgowym jest świerk — Picea excelsa (Lam.) Lk., rzadziej jodła — Abies alba Mill. i modrzewie — Larix Mill. Imagines występują na drzewach osłabionych, usychających, świeżo powalonych, na nie okorowanym drewnie leżaniny i w sągach; niekiedy z drewnem opałowym jest zawlekany do osiedli miejskich. Imago po opuszczeniu komory jest dojrzałe płciowo i przebywa tylko na drzewach, nie odwiedzając kwiatów. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Samica składa jaja w szczeliny kory na pniach i gałęziach o średnicy powyżej 8-10 cm. Larwa drąży pod korą podłużny, kręty, miejscami placykowaty chodnik o długości do około 20 cm. Przed przepoczwarczeniem wdrąża się w drewno, gdzie w powierzchniowej strefie robi owalną komorę poczwarkową. Larwa zimuje w komorze i przepoczwarcza się na wiosnę. Nie znana do niedawna poczwarka została opisana przez J. M. Gutowskiego (1983).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1857, Czwalina 1885, Horion 1974), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Krzyżewo woj. Elbląg (Kraatz 1864c), Kętrzyn (Czwalina 1885); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Horion 1974, Gutowski 1983, Gutowski 1985); Wyżyna Małopolska: Świnia Góra w nadleśnictwie Bliżyn (Karpiński 1963); Góry Świętokrzyskie (Karpiński 1963), Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Beskid Zachodni (Śliwiński i Lessaer 1970, Capecki 1976, Capecki 1977); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Hildt 1917, Horion 1974); Bieszczady: Jabłonki i Bystre koło Leska (Śliwiński i Lessaer 1970, Horion 1974), Łubne koło Baligrodu (Śliwiński Z.*); Pieniny: Krościenko nad Dunajcem (Strojny 1968), Trzy Korony (Śliwiński i Lessaer 1970), nadl. Krościenko (Capecki 1979); Tatry: Dolina Tomanowa, Dolina Kościeliska (Śliwiński i Lessaer 1970); Polska (Kuntze R. 1936, Dominik 1955b); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1856, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Kraatz 1864c); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1856, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913); «dolina Nysy Kłodzkiej» (Pax 1921)