Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Callidium (Callidium) aeneum (De Geer, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący północną, środkową i południowo-wschodnią część Europy oraz Syberię, Azję Mniejszą, Kaukaz i Syrię. W środkowej Europie występuje zwłaszcza na obszarach górzystych, ale notowano go także ze starych drzewostanów rosnących na niżu. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Zasiedla drzewostany iglaste i mieszane. Jest gatunkiem polifagicznym. Rozwój larwalny odbywa głównie w drzewach iglastych: świerkach — Picea Dietr., jodłach — Abies Mill., modrzewiach — Larix Mill., sosnach — Pinus L. i jałowcach — Juniperus L., rzadziej w drzewach liściastych, jak buk — Fagus L., dęby — Quercus L., klony — Acer L. Opada tylko fragmenty drewna z przylegającą korą na pniach i gałęziach usychających i powalonych drzew, na leżaninie, słupach, płotach i gałęziach w stosach chrustu. Dojrzałe płciowo imagines po wyjściu z komór poczwarkowych przystępują do rozmnażania. Rójka rozpoczyna się około połowy czerwca i trwa do lipca. Larwa żeruje pod korą, drążąc podłużny, kręty, naruszający biel chodnik. Po przezimowaniu wyrośnięta larwa wgryza się w drewno, gdzie wyrabia komorę poczwarkową. Przepoczwarczenie następuje w czerwcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1974); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Lipp 1940); Pojezierze Mazurskie: Ostróda, Węgorzewo (Horion 1974); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Tumm 1904, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Tomalak 1984); Puszcza Białowieska: Białowieża (Gutowski i Ługowoj 1983, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Sokolowski E. 1898, Heyrovský 1930, Polentz 1940, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie: koło Międzyborza (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Śliwiński i Lessaer 1970, Starzyk J.R. i Lessaer 1984); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Ciszkiewicz 1925), Ojcowski Park Narodowy (Król i Ząbecki 1976, Ząbecki i Król 1977); Wyżyna Małopolska: Lućmierz woj. Łódź (Śliwiński 1961), Rogów koło Koluszek (Dominik 1966c, Dominik 1966e, Dominik 1972), Łódź-Las Łagiewnicki (Łoś K.*), Słowik koło Kielc (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Ciszkiewicz 1925); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Skrzypczyńska 1974, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Król 1980, Król 1984, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981); Sudety Zachodnie (Zeller 1841, Letzner 1855e, Pfeil 1866, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1856); Beskid Zachodni (Kotula 1874, Stobiecki 1883, Wanka 1915, Hildt 1917, Pawłowski J. 1967, Dominik 1971, Król 1981); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Hildt 1917); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864), Budy Wielkie, Brylińce koło Przemyśla (Trella 1925), Krosno (Gruszka A.*); Pieniny: Facimiech (Strojny 1968); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Hildt 1917, Heyrovský 1930); Polska (Kulwieć 1907, Dominik 1955b); «Prusy» (Siebold 1847, Bach 1856); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1850, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1913, Hildt 1917); «Karpaty Zachodnie» (Stobiecki 1939); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)