Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Callidium (Callidium) violaceum (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek szeroko rozmieszczony w północnej, środkowej i południowo-wschodniej części Europy, docierający na wschód przez Syberię do północnej Mongolii, Mandżurii, Sachalinu, Korei i Japonii, notowany też z Nowej Funlandii, wschodnich obszarów Ameryki Północnej. W środkowej Europie zasiedla lasy iglaste na niżu i w górach aż do strefy subalpejskiej. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry i jest najpospolitszym gatunkiem omawianego rodzaju. Zasiedla drzewostany mieszane i iglaste. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni, przedłuża się o rok lub dwa w przypadku żerowania larwy w nadmiernie wyschniętym materiale. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i występują do lipca, a największe nasilenie pojawu przypada w czerwcu. Gatunek polifagiczny. Jako drzewa żywicielskie w piśmiennictwie podawano głównie świerki — Picea Dietr., rzadziej jodły — Abies Mill., modrzewie — Larix Mill., sosny — Pinus L., dęby — Quercus L., olchy — Alnus Mill., wierzby — Salix L., wiązy — Ulmus L. i in. Larwa drąży początkowo pod korą pni i grubych gałęzi odciskające się w bielu podłużne i poprzeczne kręte, krzyżujące się miejscami placykowate chodniki, zapełniając je miałkimi trocinkami. Starsze larwy, po jednym lub drugim przezimowaniu, wdrążają się w drewno. Przepoczwarczenie następuje w maju-czerwcu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Schmidt G. 1935); Pojezierze Pomorskie (Grentzenberg 1896, Reineck 1919, Lipp 1935); Pojezierze Mazurskie: Ornowo koło Ostródy (Lentz 1879), Ławiczek koło Skępego (Gutowski J.M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Myrdzik 1933, Bogucka-Kaster 1971, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Miszek koło Bobrownik, Bronikowo koło Kościana (Gutowski J.M.*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1983, Gutowski 1985); Dolny Śląsk: Wrocław (Strojny 1974c); Górny Śląsk: okolice Raciborza (Kelch 1846), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Starzyk J.R. i Lessaer 1984); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Kotula 1873, Lgocki 1908, Hildt 1917, Pongrácz 1923, Stefek 1939); Wyżyna Małopolska: Łódź, Koło (Śliwiński 1961), Rogów koło Koluszek (Dominik 1966c); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Stefek 1939, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Spaček 1929), Szrenica (Tarnawski D.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Kinel 1919, Pawłowski J. 1967, Starzyk J.R. 1968, Dominik 1971, Capecki 1976), Zawoja-Widły (Nowakowski E.*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970); Pieniny (Tenenbaum 1925), Krościenko (Strojny 1968); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Kinel 1919, Tenenbaum 1925, Szymczakowski 1962b, Starzyk J.R. 1974c); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze i Noskiewicz 1926, Dominik 1955b); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Rendschmidt 1850, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)