Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phymatodes (Phymatoderus) lividus (Rossi, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w zachodniej i południowej części Europy, docierający na wschód do strefy stepu w europejskiej części ZSRR aż do Wołgi; notowany poza tym z Afryki Północnej i jako importowany do Ameryki Północnej (Usa). Wydaje się, że w środkowej Europie nie jest rodzimym elementem faunistycznym — wzmianki o jego znalezieniu w Brandenburgii, Meklemburgii, Hesji, Czechosłowacji i południowozachodniej Polsce opierały się głównie na pojedynczych okazach zawleczonych w ubiegłym wieku z drewnem. Zasiedla lasy liściaste, zarośla i ogrody. Rozwój odbywa w dębach — Quercus L., wiązach — Ulmus L. i kasztanie — Castanea Mill. Larwa żeruje pod korą, drążąc kręte, miejscami szerokie chodniki naruszające drewno. Przepoczwarczenie odbywa się w drewnie. Postacie dojrzałe ukazują się wiosną i przeżywają do połowy lata. Generacja jednoroczna.
[tom 22]
Gatunek śródziemnomorski, notowany też z Krymu, Kaukazu, Zakaukazia i Afryki Północnej, nadto jako zawleczony z drewnem do Ameryki Północnej. W katalogu chrząszczy Europy Środkowej wykazany tylko jako importowany do Niemiec, Polski, Czechosłowacji, Austrii i krajów Beneluksu. W Polsce notowany ze Śląska Dolnego i Beskidu Zachodniego na podstawie dawnych, nie potwierdzonych danych i nie został zaliczony do fauny krajowej. J. Dominik i J.R. Starzyk (1983) podają, że omawiany gatunek występuje w całej Polsce (głównie w jej zachodniej części), ale sporadycznie. Tymczasowo również nie zaliczamy tego chrząszcza do fauny Polski, do czasu uzyskania konkretnych informacji o jego trwałym występowaniu.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Dominik J. i J. R. Starzyk. 1983. Owady niszczące drewno. Warszawa, 440 str., 342 rys. – F.

Gerhardt J. 1891c. Fortsetzung und Schluss des K. Letzner schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 16, str. 349-433. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Hildt L. F. 1917. Owady krajowe Kózkowate. Cerambycidae. Pam. Fizyogr., Warszawa, 24 (III), str. 1-141, 6 pl. – F. pdf icon

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1974. Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. Band XII: Cerambycidae – Bockkäfer. Überlingen-Bodensee, XVI + 228 str., 52 mapy. – F.

Kolbe W. 1919. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Jh. Ver. Schles. Ins. k. Breslau, Breslau, 10-12, str. 29-37. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Leder H. 1872. Erster Nachtrag zu Edm. Reitter's Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 10, str. 86-139. – F.

Leśniak A. 1987. Zoogeographical analysis of the cambio- and xylophages of Poland. W: IVth Symposium on the Protection of Forest Ecosystems. Rogów 25-26 November 1986. Warszawa, str. 63-73. – F.

Letzner K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 2, XXIV + 328 str. – F. pdf icon

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon