Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phymatodes (Phymatoderus) lividus (Rossi, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w zachodniej i południowej części Europy, docierający na wschód do strefy stepu w europejskiej części ZSRR aż do Wołgi; notowany poza tym z Afryki Północnej i jako importowany do Ameryki Północnej (Usa). Wydaje się, że w środkowej Europie nie jest rodzimym elementem faunistycznym — wzmianki o jego znalezieniu w Brandenburgii, Meklemburgii, Hesji, Czechosłowacji i południowozachodniej Polsce opierały się głównie na pojedynczych okazach zawleczonych w ubiegłym wieku z drewnem. Zasiedla lasy liściaste, zarośla i ogrody. Rozwój odbywa w dębach — Quercus L., wiązach — Ulmus L. i kasztanie — Castanea Mill. Larwa żeruje pod korą, drążąc kręte, miejscami szerokie chodniki naruszające drewno. Przepoczwarczenie odbywa się w drewnie. Postacie dojrzałe ukazują się wiosną i przeżywają do połowy lata. Generacja jednoroczna.
[tom 22]
Gatunek śródziemnomorski, notowany też z Krymu, Kaukazu, Zakaukazia i Afryki Północnej, nadto jako zawleczony z drewnem do Ameryki Północnej. W katalogu chrząszczy Europy Środkowej wykazany tylko jako importowany do Niemiec, Polski, Czechosłowacji, Austrii i krajów Beneluksu. W Polsce notowany ze Śląska Dolnego i Beskidu Zachodniego na podstawie dawnych, nie potwierdzonych danych i nie został zaliczony do fauny krajowej. J. Dominik i J.R. Starzyk (1983) podają, że omawiany gatunek występuje w całej Polsce (głównie w jej zachodniej części), ale sporadycznie. Tymczasowo również nie zaliczamy tego chrząszcza do fauny Polski, do czasu uzyskania konkretnych informacji o jego trwałym występowaniu.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Dolny Śląsk Kotowice woj. Wrocław, Wrocław Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 15 Dolny Śląsk Legnica Horion 1974
KFP 15 Beskid Zachodni Cieszyn Hildt 1917
KFP 15 «Śląsk» Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kolbe W. 1919, Horion 1951
KFP 22 Polska Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987