Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Phymatodes (Phymatoderus) pusillus (Fabricius, 1787)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowej części Europy, docierający na zachód do środkowej i południowej Francji, a na wschód do Ukrainy, Kaukazu i Zakaukazia. Od 1952 r. notowany poza tym z południowej Szwecji. Wszędzie bardzo rzadko spotykany. W Polsce nie był stwierdzony w sposób pewny. Wykazywany przed 180 laty ze Śląska oraz później z Prus przez Lentza (1856, 1857), jednak ten sam autor (1861) pisze, iż pochodzenie drewna, z którego wylągł się ten chrząszcz nie jest możliwe do określenia. Później nie był umieszczony w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) i w wykazie chrząszczy polskich (M. Łomnicki 1913). Jednak stosunkowo niedawno Ph. (Phymatoderus) pusillus (Fabr.) został odkryty na jednym stanowisku — wsi Zielonka koło Murowanej Gośliny. Jest zaliczany do reliktów lasów pierwotnych. Z uwagi na skąpe wiadomości o tym gatunku podaje się tutaj interesujące dane o złowieniu i wyhodowaniu imagines z larw z podanego wyżej jedynego stanowiska w Polsce. Pierwszy okaz, samicę, tego gatunku złowiono w czasie lotu 24 V 1977 w godzinach wieczornych na zrębie sosnowym, gdzie w podszyciu występował dąb, w odległości około 4 km od późniejszego miejsca odkrycia. Z zebranych w Zielonce 16 IV 1979 leżących na ziemi gałęzi dębu szypułkowego — Quercus robur L. wylęgło się w hodowli, od połowy maja do końca tego miesiąca, kilkadziesiąt imagines tego gatunku» (J. Ługowoj*). Zamieszkuje drzewostany liściaste, zagajniki zarośla i parki, w których występuje dąb — Quercus L., będący jedynym znanym drzewem żywicielskim larw. Bionomia tego gatunku jest słabo poznana, a niższe postacie rozwojowe nie zostały dotąd opisane. Generacja jednoroczna lub dwuletnia. Rozwój larwalny odbywa w obumierających albo niedawno uschniętych gałęziach o średnicy 2-4 cm. Larwy początkowo żerują pod korą, następnie naruszając biel drążą nieregularne, biegnące w różnych kierunkach chodniki. Przepoczwarczenie następuje w drewnie na wiosnę. Rójka chrząszczy rozpoczyna się w maju i trwa do czerwca. Imagines w ciągu dnia prowadzą skryty tryb życia. Przebywają na suchych gałęziach, kryjąc się w szczelinach kory i wśród porostów.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielonka koło Murowanej Gośliny (Ługowoj J.*); «Prusy» (Lentz 1856, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806)