Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phymatodes (Paraphymatodes) fasciatus (Villiers, 1789)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Bardzo rzadki gatunek europejski, znany dotychczas z nielicznych stanowisk w południowej części Francji i Szwajcarii, północnych i środkowych Włoszech, Austrii, Czechosłowacji, Mołdawii i Ukrainy. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Dawne dane o jego występowaniu na Śląsku opierały się prawdopodobnie na okazach zawleczonych z drewnem albo mylnie zaetykietowanych. O zasiedleniu Śląska wątpił J. Gerhardt (1891e) i później (1910) autor ten nie zaliczył Ph. (Paraphymatodes) fasciatus (Vill.) do fauny Śląska. Bionomia tego gatunku poznana jest niedostatecznie. Postacie dojrzałe obserwowano w maju i czerwcu podczas lotów i na pędach roślin lęgowych, jakimi są: winibluszcz pięciolistkowy — Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. i winorośl właściwa — Vitis vinifera L. Larwy żerują pod korą pędów, drążąc nieregularne, głębokie chodniki. Przed zimą wchodzą głębiej w drewno. Generacja jednoroczna. W Europie Zachodniej miejscami wyrządza szkody w uprawach winorośli.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk (Rendschmidt 1850); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c)