Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phymatodes (Phymatodellus) rufipes (Fabricius, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący Europę Południową oraz południową część środkowej Europy, na wschód sięgający po Ukrainę, Azję Mniejszą i Syrię. Wszędzie spotykany na ogół rzadko i sporadycznie. W środkowej Europie jest chrząszczem ciepłolubnym, występującym lokalnie na glebach wapiennych i stanowiskach kserotermicznych. W Polsce prócz Śląska Dolnego znany tylko z pojedynczych stanowisk w kilku krainach, przy czym większość danych o jego rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego wieku. Bionomia tego gatunku jest słabo poznana. Cykl rozwojowy prawdopodobnie jednoroczny lub dwuletni. Postacie dojrzałe ukazują się od połowy kwietnia i spotykano je do połowy czerwca na gałęziach, pniach i kwiatach śliwy tarniny — Prunus spinosa L. i głogów — Crataegus L.; w gałęziach tych krzewów larwy odbywają rozwój.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1903), Nowa Sól (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Jänsch 1840c, Letzner 1871, Leder 1872, Fein i Kletke 1884, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Dietl 1895, Kolbe W. 1918); Wzgórza Trzebnickie: Osola koło Obornik Śląskich (Polentz 1940); Roztocze: Udrycze koło Zamościa (Zawadzki Ż.*); Beskid Zachodni: Cieszyn (Leder 1872); Polska (Kulwieć 1907, Kinel 1919); «Śląsk» (Rendschmidt 1850, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1974)