Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w południowej, środkowej i wschodniej części Europy, docierający do Uralu Południowego, Kaukazu, Armenii, Turcji i północnego Iranu, wykazywany także z Afryki Północnej. W Polsce jest chrząszczem bardzo rzadkim, znanym tylko z czterech krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk. Jest ekologicznie związany z drzewami liściastymi. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwa odbywa rozwój w pniach i gałęziach uszkodzonych lub chorych drzew. Jako drzewa żywicielskie w piśmiennictwie podawano: dęby — Quercus L., buk — Fagus L., wiązy — Ulmus L., lipy — Tilia L., topole — Populus L., grab — Carpinus L., grusze — Pirus L., śliwy — Prunus L., kasztan — Castanea L. i głogi — Crataegus L. Larwy żerują zarówno w grubych drzewach, jak i w podrostach. Drążą podłużne chodniki w górnej warstwie drewna. Na końcu chodnika, po drugim przezimowaniu, w maju-czerwcu larwy sporządzają komorę poczwarkową. Imagines ukazują się w czerwcu i występują do lipca. Przebywają głównie na drzewach żywicielskich i nie poszukują kwiatów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1951), Sopot (Horion 1974); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowa Sól (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910), Rogalin (Banaszak 1978); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Hildt 1893, Stobiecki 1939, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919); Górny Śląsk: Radonia koło Gliwic (Reitter 1870), Murcki koło Katowic (Śliwiński i Lessaer 1970); Polska (Hildt 1917); «Śląsk» (Letzner 1871, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1974)