Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy oraz południowe prowincje Fennoskandii, sięgające na wschód po Ural Południowy, Kaukaz, Armenię, północny Iran i Turkiestan. W środkowej Europie dość często spotykany w obrębie lasów liściastych na terenach nizinnych i górzystych. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje w całym kraju prócz wyższych partii górskich. Rójka chrząszczy odbywa się w czerwcu-lipcu. Spotyka się je na kwitnących krzewach, jak głogi — Crataegus L., kaliny — Viburnum L., derenie — Cornus L. oraz rzadziej na kwiatach roślin zielnych. Opada nie okorowane drewno drzew osłabionych, uszkodzonych, świeżych powałów, złomów i stosów sągowych. Zasiedla drzewa liściaste: buk — Fagus L., grab — Carpinus L., dęby — Quercus L., klony — Acer L., jarzębiny — Sorbus L. i inne, a także krzewy, jak leszczynę — Corylus L., głogi — Crataegus L., róże — Rosa L. i żarnowce — Sarothamnus Wimm. Larwy żerują początkowo pod korą, następnie po przezimowaniu wdrążają się w biel i w drewno. Po drugim przezimowaniu wyrabiają na końcu komorę poczwarkową i chodnik wyjściowy. W zależności od warunków klimatycznych i wilgotności materiału pokarmowego cykl rozwojowy może przebiegać od jednego roku do trzech lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Habelmann 1854, Helm 1880, Lüllwitz 1916, Capecki 1969); Pojezierze Pomorskie (Zumpt 1931, Lipp 1935, Lipp 1940, Capecki 1969); Pojezierze Mazurskie: Grunwald, Stary Dzierzgoń (Capecki 1969); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1906, Hildt 1917, Szulczewski 1922, Ciszkiewicz 1929, Weyrich 1930); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Dominik 1968d, Burakowski i Nowakowski 1981b); Podlasie: nadl. Siedlce (Dominik 1968d); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d), Hajnówka (Dominik 1968d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk: Niemodlin (Kelch 1846), Wrocław-Wojnów (Strojny 1974c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Schnaider Z. 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Jabłoński 1869); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Dominik 1966c), Białobrzegi woj. Radom (Łoś K.*), Konewka woj. Piotrków (Śliwiński Z.*), Spała (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925, Dominik 1968d), Mircze woj. Zamość (Ziarko S.*); Roztocze: góra Nart woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872), Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Anonim 1867b, Reitter 1870, Wachtl 1870, Kotula 1874, Śliwiński i Lessaer 1970, Dominik 1971); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864), okolice Przemyśla (Trella 1925), Węgierka koło Pruchnika (Śliwiński i Lessaer 1970), Borowiec koło Roźwienicy (Śliwiński Z.*); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Dominik 1955b, Dominik 1968d); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1828, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Heyrovský 1930); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)