Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cyrtoclytus capra (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w środkowej i wschodniej części Europy, w północnym obszarze Półwyspu Bałkańskiego oraz Azji Północnej, docierający do północnych części Mongolii i Chin oraz do Korei i Japonii. W Polsce notowany głównie z terenów górzystych, rzadko poławiany na nielicznych stanowiskach niżowych, przy czym jednorazowe wzmianki z ubiegłego wieku o występowaniu na Mazowszu (Hildt 1893) i Śląsku (Letzner 1873) nie znalazły później potwierdzenia ani u L. F. Hildta (1917), ani w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Zasiedla drzewostany liściaste i mieszane. Rójka chrząszczy przypada na czerwiec i trwa do sierpnia. Imagines po opuszczeniu komór poczwarkowych odbywają loty na kwiaty roślin zielnych, głównie na kwiaty krwawników — Achillea L. i trybuli leśnej — Anthriscus silvestris (L.) Hoffm., a następnie poszukują drzew żywicielskich dla przyszłego pokolenia. Opadają obumierające lub uschnięte drzewa na nasłonecznionych siedliskach. W środkowej części Europy stwierdzono rozwój larwalny tego gatunku tylko w klonie zwyczajnym — Acer platanoides L., w innych rejonach także w kilkunastu innych gatunkach liściastych. Cykl rozwojowy trwa dwa lata. Po drugim przezimowaniu larwy sporządzają komorę poczwarkową w powierzchniowej warstwie drewna.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy (Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Hildt 1893); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy — nadl. Nikor (Karpiński 1948b, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Gutowski 1985); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1873); Górny Śląsk (Letzner 1873); Wyżyna Małopolska: koło Góry Zelejowej (Śliwiński Z.*); Sudety Wschodnie: Duszniki-Zdrój (Horion 1975); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967), Cieszyn (Horion 1974); Bieszczady (Capecki 1969, Śliwiński i Lessaer 1970), Mików koło Komańczy (Gutowski J.M.*); Pieniny: Pieniński Park Narodowy — Czorsztyn (Strojny 1968); Tatry: Dolina Strążyska (Śliwiński i Lessaer 1970); Polska (Hildt 1917); «Śląsk» (Heyrovský 1928, Heyrovský 1930); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Plavilstshikov 1940)