Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, docierający na wschód do Uralu Południowego i Bajkału, notowany też z Azji Mniejszej, Kaukazu, Zakaukazia i północnego Iranu. W środkowej części Europy rzadko spotykany na rozproszonych stanowiskach. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w pięciu tylko krainach. Jest to chrząszcz ciepłolubny, zasiedlający głównie tereny nizinne, rzadziej występujący w niższych położeniach górskich, w Alpach nie przekraczający 1500 m n. p. m. Zasiedla drzewostany liściaste, zagajniki, zarośla, parki i ogrody owocowe. Rójka chrząszczy odbywa się w lipcu i sierpniu. Poszukują one kwiatów roślin baldaszkowatych — Umbelliferae oraz kwitnących głogów — Crataegus L., dereni — Cornus L. i kasztanów — Castanea Mill. Larwy odbywają rozwój głównie w obumierających lub nadłamanych gałęziach drzew liściastych. Jako materiał żywicielski podawano w piśmiennictwie drewno wiązów — Ulmus L., brzóz — Betula L., dębów — Quercus L., kasztana — Castanea Mill., topól — Populus L., wierzb — Salix L. i robinii akacjowej — Robinia pseudacacia L. oraz drzew owocowych, jak grusza — Pirus L. i jabłonie — Malus Mill. Przepoczwarczenie odbywa się na wiosnę w drewnie, w cieńszych gałęziach w rdzeniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Dąbroszyn koło Kostrzyna (Reineck 1919); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Śliwiński 1961); Wyżyna Lubelska: Chełm (Hildt 1917); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1974); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Pfeil 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1974); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)