Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, docierający na wschód do Uralu Południowego i Bajkału, notowany też z Azji Mniejszej, Kaukazu, Zakaukazia i północnego Iranu. W środkowej części Europy rzadko spotykany na rozproszonych stanowiskach. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w pięciu tylko krainach. Jest to chrząszcz ciepłolubny, zasiedlający głównie tereny nizinne, rzadziej występujący w niższych położeniach górskich, w Alpach nie przekraczający 1500 m n. p. m. Zasiedla drzewostany liściaste, zagajniki, zarośla, parki i ogrody owocowe. Rójka chrząszczy odbywa się w lipcu i sierpniu. Poszukują one kwiatów roślin baldaszkowatych — Umbelliferae oraz kwitnących głogów — Crataegus L., dereni — Cornus L. i kasztanów — Castanea Mill. Larwy odbywają rozwój głównie w obumierających lub nadłamanych gałęziach drzew liściastych. Jako materiał żywicielski podawano w piśmiennictwie drewno wiązów — Ulmus L., brzóz — Betula L., dębów — Quercus L., kasztana — Castanea Mill., topól — Populus L., wierzb — Salix L. i robinii akacjowej — Robinia pseudacacia L. oraz drzew owocowych, jak grusza — Pirus L. i jabłonie — Malus Mill. Przepoczwarczenie odbywa się na wiosnę w drewnie, w cieńszych gałęziach w rdzeniu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 15 Pojezierze Mazurskie Ostróda Lentz 1879
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Głogów Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Dąbroszyn koło Kostrzyna Reineck 1919
KFP 15 Dolny Śląsk Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Śliwiński 1961
KFP 15 Wyżyna Lubelska Chełm Hildt 1917
KFP 15 Beskid Zachodni Cieszyn Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930
KFP 15 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913
KFP 15 «Pomorze» Horion 1974
KFP 15 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Pfeil 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951
KFP 15 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 15 «Śląsk» Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1974
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884