Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chlorophorus herbstii (Brahm, 1791)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony od Atlantyku aż do Uralu i od krajów śródziemnomorskich aż po południowe prowincje Szwecji i Finlandii oraz po Karelię, notowany też z Syberii Zachodniej, Kaukazu i Krymu. W środkowej Europie występuje na terenach nizinnych i górzystych, a w Alpach dociera do około 1700 m n. p. m. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zamieszkuje świetliste drzewostany, zarośla, zagajniki, krzaczaste zadrzewienia na zboczach parowów oraz ogrody owocowe. Rójka odbywa się w czerwcu i lipcu. Postacie dojrzałe można spotkać na drzewach lęgowych oraz na różnych kwiatach należących głównie do rodziny baldaszkowatych — Umbelliferae, złożonych — Compositae i różowatych — Rosaceae. Opadane są usychające lub niedawno obumarłe gałęzie oraz pędy o średnicy 2-5 cm dębów — Quercus L., lip — Tilia L., wiązów — Ulmus L., brzóz — Betula L., głogów — Crataegus L. i czeremch — Padus Mill. Żerowanie larw odbywa się w korze, następnie w drewnie. Przed drugim zimowaniem albo wiosną następnego roku larwa buduje na końcu chodnika w drewnie gałęzi komorę poczwarkową. Przepoczwarczenie następuje w maju lub czerwcu. Niedojrzałe płciowo imagines po wydobyciu się z drewna poszukują pokarmu uzupełniającego na kwiatach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Elbląg (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879), Siniec koło Kętrzyna (Lentz 1879), nadl. Pisz (Kinelski 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Hildt 1917, Ciszkiewicz 1929, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Saska Kępa (Hildt 1917), Warszawa-Bielany (Stobiecki 1939), Warszawa (Burakowski i Nowakowski 1981b), Warszawa-Bielany, Białołęka, Klembów (Nowakowski E.*); Podlasie: Kodeń nad Bugiem (Nowakowski E.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Gutowski 1985); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Niesiołowski 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Stobiecki 1939); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), Rytwiany (Varendorff 1917b); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Kinel 1919, Śliwiński i Lessaer 1970, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1856); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846), okolice Bochni (Anonim 1867b); Beskid Wschodni: Jaszczew, Strzyżów (Jabłoński 1869), okolice Przemyśla (Trella 1925), Krosno (Gruszka A.*), Krzywcza nad Sanem (Śliwiński Z.*); Bieszczady: Dolina Rabego koło Baligrodu (Śliwiński i Lessaer 1970), Łubne koło Baligrodu (Śliwiński Z.*); Pieniny: Pieniński Park Narodowy — Krościenko, Hukowa Skała (Strojny 1968), Doliny nad Gródkiem (Nowakowski E.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1856, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1974); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)