Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chlorophorus varius (Müller O.F. in Allioni, 1766)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w południowej, środkowej i wschodniej części Europy oraz Syberii Zachodniej, notowany poza tym ze Szwecji, Azji Mniejszej, Syrii, Izraela, Kaukazu i północnego Iranu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, rozmieszczonych głównie na terenach nizinnych i pagórkowatych. Jest chrząszczem ciepłolubnym. Zasiedla świetliste drzewostany, zagajniki, zarośla, krzaczaste zadrzewienia na skarpach, ogrody owocowe i winnice; w gęstych lasach nie występuje, a jeżeli to na skrajach, wyrębach i polanach. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i spotykane są do sierpnia, a największe nasilenie pojawu przypada na lipiec. Po opuszczeniu miejsc lęgowych prowadzą dzienny tryb życia, odbywają loty i odwiedzają kwiaty roślin zielnych, należących głównie do rodziny baldaszkowatych — Umbelliferae, różowatych — Rosaceae i złożonych — Compositae. Opadane są zarówno grube pnie, jak i naziemne części cienkich podrostów drzew liściastych. Jako drzewa żywicielskie w piśmiennictwie były podawane: dąb, klon, wiąz, kasztan, klon, olsza, osika, grochodrzew, morwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, rokitnik, tarnina i winorośl. Larwy początkowo żerują pod korą, drążąc odciskające się w bielu, podłużne lub rozgałęziające się chodniki, po pierwszym przezimowaniu wdrążają się w drewno. Przepoczwarczenie następuje w maju-czerwcu następnego roku. Cykl rozwojowy na ogół dwuletni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1879, Horion 1951, Horion 1974
KFP 15 Pojezierze Mazurskie Radomno koło Iławy Nowakowski E.*
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Schreiber 1906, Schumann 1906, Gutowski 1984b
KFP 15 Nizina Mazowiecka Hildt 1917, Stobiecki 1939, Kinelski i Szujecki 1959, Burakowski i Nowakowski 1981b
KFP 15 Nizina Mazowiecka Kampinoski Park Narodowy Łoś K.*
KFP 15 Nizina Mazowiecka Makowiec koło Dobrego, Sulejówek, Mińsk Mazowiecki, Zegrze, Pułtusk i okolice — Winnica, Golądkowo Nowakowski E.*
KFP 15 Podlasie Radziwiłłówka koło Mielnika Gruszka A.*
KFP 15 Podlasie Haćki koło Bielska Podlaskiego Nowakowski E.*
KFP 15 Podlasie Romanów koło Włodawy Ziarko S.*
KFP 15 Puszcza Białowieska Escherich 1917, Frickhinger 1919, Karpiński 1949d, Gutowski 1985
KFP 15 Dolny Śląsk Otmuchów Nowotny i Polentz 1933
KFP 15 Górny Śląsk Trzepizury woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Kinel 1919
KFP 15 Wyżyna Małopolska Białobrzegi woj. Radom Łoś K.*
KFP 15 Wyżyna Lubelska okolice Puław Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925
KFP 15 Wyżyna Lubelska Chełm Hildt 1917
KFP 15 Wyżyna Lubelska koło Urszulina woj Chełm Ziarko S.*
KFP 15 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925
KFP 15 Pieniny Śliwiński 1961, Strojny 1968
KFP 15 «Prusy» Dommer 1850, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Pfeil 1857, Schilsky 1888
KFP 15 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 15 «Śląsk» Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951, Kinelski i Szujecki 1959, Horion 1974