Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Isotomus speciosus (Schneider, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony od połaci stepowych w europejskiej części ZSRR i południowo-wschodniej części Europy aż po północne Włochy, Szwajcarię i południową część środkowej Europy, gdzie występuje lokalnie tylko na ciepłych stanowiskach. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości. Notowano go tylko z pojedynczych miejscowości w czterech krainach, przy czym stanowisko w Sulejowie jest najbardziej na północ wysuniętym w jego ogólnym zasięgu. Dane o występowaniu w Raciborzu i Cieszynie, oparte na znaleziskach w ubiegłym wieku, winny być potwierdzone nowymi materiałami. Występuje w prześwietlonych lasach liściastych, zaroślach, zagajnikach, parkach i ogrodach. Postacie dojrzałe poławiane są od maja do lipca na kwiatach i na drzewach lęgowych. Jako materiał żywicielski larw podawano martwe nie okorowane drewno cienkich pni i gałęzi oraz użyte jako tyczki i żerdzie płotowe drewno drzew liściastych — dębów — Quercus L., graba — Carpinus L., kasztana — Castanea Mill., buka — Fagus L., wiązów — Ulmus L., klonów — Acer L., morw — Morus L. i leszczyny — Corylus avellana L. Bionomia tego gatunku i niższe postacie rozwojowe są poznane fragmentarycznie. W Polsce znaleziono imago 17 VII 1949 na pniu ściętego kasztanowca — Aesculus hippocastanum L. (Śliwiński 1961) — drzewa dotychczas nie wymienionego w piśmiennictwie: prawdopodobnie w kasztanowcu odbywał również swój rozwój larwalny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1830); Wyżyna Małopolska: Sulejów woj. Piotrków Trybunalski (Śliwiński 1961); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Heyrovský 1930); Polska (Pongrácz 1923); «Śląsk» (Kuhnt 1912)