Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Monochamus sartor (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Rozsiedlenie tego gatunku wiąże się z południowo-zachodnim zasięgiem świerka w Europie; jest on rozmieszczony od wschodniej Francji, Szwajcarii, północnych Włoch, Jugosławii, Rumunii do krajów środkowoeuropejskich po przykarpacką Ukrainę, poza tym jako importowany notowany z Wysp Brytyjskich, Danii i Finlandii. W obrębie swego zasięgu spotykany jest rzadko i sporadycznie na terenach nizinnych, częściej w górach, gdzie dociera do około 1800 m n. p. m. W Polsce zasiedla zwarcie lasy górskie, z innych rejonów jest znany z nielicznych stanowisk, przy czym stałe występowanie w okolicach Warszawy zakwestionowali B. Burakowski i E. Nowakowski (1981b). Rójka chrząszczy rozpoczyna się od połowy czerwca i trwa przez lipiec, a pojedyncze osobniki spotykano jeszcze w sierpniu. Samica składa jaja na całej długości strzały świerków — Picea Dietr., osłabionych żerem innych owadów lub obumarłych na skutek porażenia przez opieńkę miodową — Armillariella mellea (Vahl.) P. Karst oraz na nie okorowanych, powalonych czy ściętych pniach, złomach, śniegołomach i wiatrowałach. Młode larwy początkowo żerują pod korą, drążąc placykowate chodniki naruszające biel, następnie wgryzają się w drewno. Dalszy przebieg rozwoju jak u M. rosenmuelleri (Cederh.). Ze względu na głębokie żerowiska omawiany chrząszcz jest poważnym szkodnikiem technicznym drewna. Chrząszcze są bardzo aktywne w słoneczną pogodę, odbywają loty w poszukiwaniu drzew żywicielskich, na których szybko biegają w górę i w dół, kopulując na ocienionej stronie pni stojących, a na stronie dolnej pni leżących. Poza tym jako drzewa żywicielskie larwy były podawane jodły — Abies Mill. i sosny — Pinus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Braniewo Pfeil 1857
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Jamy koło Grudziądza Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska nadl. Babki Tomalak 1984
KFP 15 Nizina Mazowiecka Warszawa, Miłosna koło Warszawy Hildt 1917
KFP 15 Puszcza Białowieska Escherich 1917, Frickhinger 1919, Karpiński 1949e
KFP 15 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 15 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 15 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej, Ozimek Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 15 Wyżyna Lubelska okolice Puław Jakobson 1915b
KFP 15 Roztocze Ulów woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 15 Nizina Sandomierska okolice Rzeszowa Schaitter 1870
KFP 15 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853, Bach 1856, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 15 Beskid Zachodni Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Kinel 1919, Kuntze R. 1936, Pawłowski J. 1967, Dominik 1968c, Dominik 1971
KFP 15 Beskid Zachodni Maków Podhalański Śliwiński Z.*
KFP 15 Beskid Wschodni Nowicki M. 1864
KFP 15 Beskid Wschodni góra Turnica koło Przemyśla Trella 1925
KFP 15 Bieszczady Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Bieszczady Maniów koło Komańczy Gutowski J.M.*
KFP 15 Bieszczady Cisna, Dwernik Śliwiński Z.*
KFP 15 Pieniny Hildt 1917, Strojny 1968, Capecki 1979
KFP 15 Tatry Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919, Heyrovský 1930, Wojtusiak 1955, Szymczakowski 1962b
KFP 15 Polska Jakobson 1910b, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923b, Dominik 1955b, Plavilstshikov 1958, Fudakowski 1966, Capecki 1979
KFP 15 Polska Południowa Voroncov 1909, Schnaider Z. 1954
KFP 15 «Pomorze» Horion 1951, Horion 1974
KFP 15 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1856, Lentz 1857, Pfeil 1857, Horion 1951, Horion 1974
KFP 15 «Śląsk» Weigel 1806, Rendschmidt 1851, Fein i Haase 1881, Jakobson 1910b, Kuhnt 1912
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1873, Horion 1974
KFP 15 «Sudety» Horion 1974
KFP 15 «Beskidy» Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Horion 1974
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1910b
KFP 15 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858
KFP 15 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871